Spolu na ceste za Ježišom

V dňoch 2.-5.6.2021 sa stretli sestry Rumunského regiónu so spolusetrami z generalátu na duchovnej obnove pred sviatkom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho s v nádhernom prostredí rumunských Karpát vo františkánskom kláštore Najsvätejšej Trojice v Pâraul Rece.

V tichu prírody obklopené krásou Stvoriteľa, načerpajúc silu v živej prítomnosti Spasiteľa pri adorácii Najsvätejšej sviatosti oltárnej, obnovené na duchu i na tele vykročili do znovuobjaveného zasväteného života v každodennej službe Ježišovi Kristovi.