Frantiskanky.sk Matka Anna Vzájomná láska, pokora a vnútorná modlitba nech sa nám nikdy nestratia.

Každodenná adorácia

V kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze je možnosť tichej adorácie Najsvätejšej sviatosti Po-Pia v čase od 15.00 do 17.45 hod.

Viac info

Františkánske jubileá 2023-2026

Celá františkánska rodina vstúpila do oslavy 800. výročia františkánskych jubileí, v ktorých si pripomína niekoľko dôležitých udalostí z posledných rokov života sv. Františka:

  • r. 2023 – prvé jasličky v Grecciu (1223),
  • r. 2024 – stigmatizácia sv. Františka (1224),
  • r. 2025 – pieseň brata slnka (1225),
  • r. 2026 – tranzitus sv. Františka (1226)

Tieto jubileá sú pre nás príležitosťou pripomenúť si živým a inšpirujúcim spôsobom evanjeliovú charizmu, ktorú Duch Svätý vzbudil v Cirkvi skrze sv. Františka.

Počas roka 2023 bude pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze slúžiť sv. omšu raz mesačne v nedeľu o 17.00 hod. so zameraním na toto jubileum. Záznamy homílií si môžete vypočuť v nasledujúcich podcastoch:

Viac info

Svetový deň chorých

V našej nemocnici sv. Františka v Budapešti sestry spolu s pacientami a zamestnancami nemocnice oslávili XXXI. Svetový deň chorých, ktorý si cirkev pripomína vo výročný deň zjavenia Panny Márie v Lurdoch 11. februára. Slávnostnú sv. omšu celebroval apoštolský nuncius Maďarska Jeho Excelencia Arcibiskup Michael W. Banach spolu so svojím tajomníkom dp. Lápossy Péter, nemocničným kaplánom P. Marekom Wojtonis CM a P. Lengyel Donátom OFM.

Viac info

Moja mini misijná skúsenosť v Albánsku

Text a foto:  JUDr. Peter Dráč

Čo vám napadne, keď vyslovím slovo Albánsko? Nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že kriminálnici alebo pašeráci drog. Existuje nejaký dôvod, prečo tam uprostred zimy vycestovať a  skúsiť aspoň trochu ochutnať z atmosféry tejto krajiny.

Viac info

Pán profesor Krčméry, ďakujeme Vám.

Ďakujeme za Vaše pohotové „áno“ pre spoluprácu na našej misii v Albánsku a za každé „ďalšie áno“ počas spolupráce, za rýchle odpovede na všetky naše emaily, za Vašu nedávnu osobnú návštevu u nás s celým vedením Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. (Official), za každého lekára, či logistu vyslaného k nám, za Vaše veľké srdce, pripravené pohotovo poslúžiť všade, kde je to potrebné, za povzbudenia a dobré rady, za osobné nasadenie a radosť zo služby, za verné žitie evanjelia, za Vašu ľudskosť, pokoru…. Nesmierne si to vážime. Budete nám veľmi chýbať.

Viac info

Vianoce so zamestnancami Nemocnice sv. Františka

Dňa 16.12.2022 sa v Nemocnici sv. Františka v Budapešti konalo tradičné vianočné posedenie so  zamestnancami. Začalo sa sv. omšou v kaplnke Panny Márie Matky Cirkvi za bohatej účasti zamestnancov nemocnice, dobrovoľníkov, pacientov i veriacich z okolia.

Viac info
zobraziť dalšie
Staršie správy
Svetový deň chorých
Moja mini misijná skúsenosť v Albánsku
Pán profesor Krčméry, ďakujeme Vám.
Vianoce so zamestnancami Nemocnice sv. Františka
Dom Matky Anny
Každodenná adorácia
Extrémna krížová cesta
Františkánske jubileá 2023-2026
Adventné nedeľné sv. omše s otcom biskupom Mons. Jozefom Haľkom
Adventné vence
Misia Albánsko
Stretnutie sestier Slovenskej provincie
Doživotné sľuby
Jubileá
Provinciálna kapitula Slovenskej provincie
Výrobky sestier na pomoc Hospicu
Svätý Otec František na Slovensku
52. Medzinárodný eucharistický kongres
Modlitba – prameň