Frantiskanky.sk Matka Anna Čerpajte silu z hlbokej viery, dôvery v Boha a z neustálej modlitby.

Svetový deň chorých

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10,8)

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý Cirkev slávi 11. februára na sviatok Panny Márie Lurdskej, sestry 8. februára 2019 navštívili Domov dôchodcov EMMAUS v Ciacove (asi 30 km od Temešváru).

Viac info

Posviacka kostola v Satu Nou, Bacau

Katolícka komunita v dedine Satu Nou, okres Bacau v Rumunsku, kde pôsobia aj naše sestry, mala 21.októbra 2018 veľkú slávnosť – posvätenie chrámu sv. Michala archanjela.

Viac info

25. výročie pôsobenia sestier na Ukrajine

Dňa 25. augusta 2018 sa vo Veľkom Bereznom na Ukrajine zišli sestry z Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského, aby oslávili 25. výročie ich pôsobenia v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine.

Viac info

Jubileá sľubov

Svoju vďačnosť Bohu za darované milosti počas 25, 70 a 75 rokov zasväteného života a tiež vďačnosť spolusestrám za povzbudenia, dobrý príklad a láskyplné porozumenie a všetkým tým, ktorí ich akokoľvek na tejto ceste sprevádzali, vyjadrili sestry pri obnove sľubov.

Viac info
zobraziť dalšie
Staršie správy
Nový biskup pre Temešvársku diecézu v Rumunsku
Letný tábor 2018
Ochrana osobných údajov
Dar pre službu chorým
Pozvánka na duchovnú obnovu pre dievčatá
Letný tábor pre dievčatá 2018
50 rokov od vzniku farnosti v Satu Nou
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Nemocnica sv. Františka v Budapešti
Zdravotnícka misia sestier v Haiti
Svetový deň chorých v SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku
Svetový deň chorých v Hospici Božieho Milosrdenstva
Misia sestier v Albánsku
Jasličková pobožnosť v Bratislave-Prievoze
Nemocnica sv. Františka v Budapešti