Frantiskanky.sk Matka Anna Buďte pevné v láske k Bohu a v dôvere voči Nemu.

Moja mini misijná skúsenosť v Albánsku

Text a foto:  JUDr. Peter Dráč

Čo vám napadne, keď vyslovím slovo Albánsko? Nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že kriminálnici alebo pašeráci drog. Existuje nejaký dôvod, prečo tam uprostred zimy vycestovať a  skúsiť aspoň trochu ochutnať z atmosféry tejto krajiny.

Viac info

Každodenná adorácia

V kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze je možnosť tichej adorácie Najsvätejšej sviatosti Po-Pia v čase od 15.00 do 17.45 hod.

Viac info

Pán profesor Krčméry, ďakujeme Vám.

Ďakujeme za Vaše pohotové „áno“ pre spoluprácu na našej misii v Albánsku a za každé „ďalšie áno“ počas spolupráce, za rýchle odpovede na všetky naše emaily, za Vašu nedávnu osobnú návštevu u nás s celým vedením Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. (Official), za každého lekára, či logistu vyslaného k nám, za Vaše veľké srdce, pripravené pohotovo poslúžiť všade, kde je to potrebné, za povzbudenia a dobré rady, za osobné nasadenie a radosť zo služby, za verné žitie evanjelia, za Vašu ľudskosť, pokoru…. Nesmierne si to vážime. Budete nám veľmi chýbať.

Viac info

Vianoce so zamestnancami Nemocnice sv. Františka

Dňa 16.12.2022 sa v Nemocnici sv. Františka v Budapešti konalo tradičné vianočné posedenie so  zamestnancami. Začalo sa sv. omšou v kaplnke Panny Márie Matky Cirkvi za bohatej účasti zamestnancov nemocnice, dobrovoľníkov, pacientov i veriacich z okolia.

Viac info

Adventné nedeľné sv. omše s otcom biskupom Mons. Jozefom Haľkom

Počas adventu vás srdečne pozývame na adventné nedeľne sväté omše o 8.00 hod. do kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze, ktoré bude sláviť Mons. Jozef Haľko.

Viac info

Adventné vence

V Hospici Božieho milosrdenstva v Timisoare sestry už tradične pripravujú adventné vence, aby ich výrobou podporili jeho lepšie fungovanie.

Viac info

Misia Albánsko

V spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sestry v meste Fier pokračujú v prevádzkovaní ambulancie všeobecného lekára.

Viac info

Stretnutie sestier Slovenskej provincie

V dňoch 15. – 16. októbra sa v komunite Báč uskutočnilo spoločné stretnutie sestier Slovenskej provincie, ktorej sa zúčastnilo približne 100 sestier.  

Úvodnú svätú omšu celebroval P. Róbert Žilka OFM cap.  Následne sa účasníčky stretnutia presunuli na miestny cintorín, aby sa tu spoločne pomodlili za naše zosnulé spolusestry.

Viac info
zobraziť dalšie
Staršie správy
Adventné nedeľné sv. omše s otcom biskupom Mons. Jozefom Haľkom
Adventné vence
Misia Albánsko
Stretnutie sestier Slovenskej provincie
Moja mini misijná skúsenosť v Albánsku
Každodenná adorácia
Pán profesor Krčméry, ďakujeme Vám.
Vianoce so zamestnancami Nemocnice sv. Františka
Doživotné sľuby
Jubileá
Provinciálna kapitula Slovenskej provincie
Výrobky sestier na pomoc Hospicu
Svätý Otec František na Slovensku
52. Medzinárodný eucharistický kongres
Modlitba – prameň
Spolu na ceste za Ježišom
Kurz Samuel
Obeta, ktorá nás premieňa
Misia – Albánsko