Frantiskanky.sk sv. František Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu, ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!

Výrobky sestier na pomoc Hospicu

Sestry z Hospicu Božieho milosrdenstva v Timisoare v Rumunsku sa rozhodli pokračovať v tradícii vianočných trhov na jeho podporu.

Viac info

Svätý Otec František na Slovensku

V dňoch 12.-15.9.2021 pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska Svätý Otec František. Príprava návštevy prebiehala v zmysle jej motta – „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“.

Viac info

52. Medzinárodný eucharistický kongres

V dňoch 5.-12. 9.2021 sa v Budapešti uskutočnil 52. Medzinárodný eucharistický kongres. Motto kongresu “ V Tebe sú všetky moje pramene“ pozývalo všetkých účastníkov k prameňom životodarnej vody.

Viac info

Modlitba – prameň

V dňoch 7.-9.7.2021 sa uskutočnila v Lietavskej Lúčke duchovná obnova pre dievčatá o prehľbení života modlitby.

Viac info

Spolu na ceste za Ježišom

V dňoch 2.-5.6.2021 sa stretli sestry Rumunského regiónu so spolusetrami z generalátu na duchovnej obnove pred sviatkom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho s v nádhernom prostredí rumunských Karpát vo františkánskom kláštore Najsvätejšej Trojice v Pâraul Rece.

Viac info

Kurz Samuel

Tím rehoľníkov a manželské páry pozývajú mladých od 18. do 30. rokov na nový cyklus o rozlišovaní povolania

Viac info

Obeta, ktorá nás premieňa

Pred začiatkom pôstneho obdobia do kaplnky Nemocnice sv Františka v Budapešti pribudla Krížová cesta, ktorej autorom je maliar Atlasz Gábor. Je dielom štúdia, meditácií, vnímania svetla a tmy v živote a zvlášť v duši človeka…

Viac info

Misia – Albánsko

spolupráca s VŠZ a SP sv. Alžbety

Aj napriek pandémii sa postupne rozvíja spolupráca sestier z komunity Fier v južnom Albánsku s dobrovoľníkmi z VŠZ a SP sv. Alžbety.

Viac info
zobraziť dalšie
Staršie správy
Spolu na ceste za Ježišom
Kurz Samuel
Obeta, ktorá nás premieňa
Misia – Albánsko
Výrobky sestier na pomoc Hospicu
Svätý Otec František na Slovensku
52. Medzinárodný eucharistický kongres
Modlitba – prameň
Socha Ukrižovaného
Jubileá sľubov
Pán si k sebe náhle povolal sr. M. Ireneu Hamranovú – našu prvú generálnu predstavenú po totalite
Vianoce 2019 v hospici v Timisoare
Adventná víkendovka v Bratislave-Prievoze
Posviacka novej kaplnky v Budapešti
Detský letný tábor
Duchovná obnova pre dievčatá
Misia v Albánsku
52. Medzinárodný Eucharistický kongres
Svetový deň chorých