Frantiskanky.sk Matka Anna Srdce pri Bohu, ruky pri chorých.

Jasličková pobožnosť v Prievoze

Na sviatok Narodenia Pána o 18.00 v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho naše sestry spolu s deťmi z Prievozu a žiakmi Spojenej školy sv. Vincenta de Paul predstavili príbeh narodenia nášho Pána tak ako ho prežil sv. František z Assisi spolu so svojimi bratmi a obyvateľmi Greccia. Na jasličkovej pobožnosti sa už tradične zúčastnili mnohé rodina s malými deťmi.

Viac info

Každodenná adorácia

V kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze je možnosť tichej adorácie Najsvätejšej sviatosti Po-Pia v čase od 15.00 do 17.45 hod.

Viac info

Františkánske jubileá 2023-2026

Celá františkánska rodina vstúpila do oslavy 800. výročia františkánskych jubileí, v ktorých si pripomína niekoľko dôležitých udalostí z posledných rokov života sv. Františka:

  • r. 2023 – prvé jasličky v Grecciu (1223),
  • r. 2024 – stigmatizácia sv. Františka (1224),
  • r. 2025 – pieseň brata slnka (1225),
  • r. 2026 – tranzitus sv. Františka (1226)

Tieto jubileá sú pre nás príležitosťou pripomenúť si živým a inšpirujúcim spôsobom evanjeliovú charizmu, ktorú Duch Svätý vzbudil v Cirkvi skrze sv. Františka.

Počas roka 2023 bude pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze slúžiť sv. omšu raz mesačne v nedeľu o 17.00 hod. so zameraním na toto jubileum. Záznamy homílií si môžete vypočuť v nasledujúcich podcastoch:

Viac info

30 rokov pôsobenia našich sestier na Ukrajine

Na sviatok sv. Františka z Assisi, dňa 4.10.2023, si naše sestry pripomenuli 30. výročie svojho príchodu do Veľkého Berezného na Zakarpatskú Ukrajinu.

Viac info

Relikvie svätých v oltári kaplnky Matky Cirkvi v Budapešti

V predvečer sviatku sv. Františka celebroval v kaplnke Nemocnice sv. Františka v Budapešti slávnostnú sv. omšu pomocný biskup Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy Dr. Fábry Kornél za účasti pacientov a zamestnancov nemocnice.

Viac info

Jubileá rehoľných sľubov

Dňa 15.8.2023 slávili sestry jubilantky v komunite Báč výročie svätých sľubov:

sr. M. Sabína 25 rokov, sr. M. Daniela a sr. M. Lívia 50 rokov a sr. M. Cherubína 80 rokov.

Sr. M. Alena obnovila svoje zasvätenie spred 25. rokov v komunite Fier v Albánsku.

Viac info

Putovanie sestier po stopách sv. Františka

V dňoch od 15. – 22.7.2023 sa 29 sestier Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského zúčastnilo púte na známe a menej známe františkánske miesta spojené s 800. výročím františkánskych jubileí. Cieľom bolo prehĺbiť duchovný odkaz sv. Františka z Assisi, sv. Kláry a sv. Antona.

Viac info
zobraziť dalšie
Staršie správy
Relikvie svätých v oltári kaplnky Matky Cirkvi v Budapešti
Dom Matky Anny
Jubileá rehoľných sľubov
Putovanie sestier po stopách sv. Františka
Jasličková pobožnosť v Prievoze
Každodenná adorácia
Františkánske jubileá 2023-2026
30 rokov pôsobenia našich sestier na Ukrajine
Sr. M. Cherubína oslávila 100 rokov a 80. výročie svätých sľubov
Čo chceš, aby som Ti urobil?
Požehnanie sochy sv. Františka
Kongregačné stretnutie
Požehnanie Kaplnky Božského Srdca Ježišovho a priestorov Domu Matky Anny
Moja mini misijná skúsenosť v Albánsku
Pán profesor Krčméry, ďakujeme Vám.
Adventné nedeľné sv. omše s otcom biskupom Mons. Jozefom Haľkom
Misia Albánsko
Stretnutie sestier Slovenskej provincie
Doživotné sľuby