Komunity

Sestry svoje poslanie a charizmu napĺňajú v šiestich krajinách sveta vo viacerých komunitách.

Slovenská provincia
Slovenská provincia má v súčasnosti 10 komunít. Sestry ošetrujú chorých v Bratislave, v Žiline, v Turí, v Ivanke pri Dunaji a starajú sa o vlastné sestry v charite v Báči. Ako učiteľky a katechétky pôsobia vo Svidníku, Zvolene, v Žiline a v Čadci.

K Slovenskej provincii patrí aj misijná komunita sestier na Ukrajine vo Veľkom Bereznom. Tu sa sestry venujú ošetrovaniu chorých po domoch a farskému apoštolátu.

Rumunský región
Sestry pôsobia v dvoch komunitách. V Timisoare pracujú v Hospici Božieho Milosrdenstva a v Satu Nou sa venujú podomovej ošetrovateľskej starostlivosti a zapájajú sa do farského apoštolátu.

Maďarský región
Sestry pôsobia v Budapešti slúžia chorým v Nemocnici sv. Františka a starajú sa o staršie a choré sestry v komunite.

Americký región
Sestry pôsobia prevažne v zdravotníctve – v komunite v Lacon sestry slúžia chorým v Domove dôchodcov sv. Jozefa a v komunite Mountain View pracujú v nemocnici.

Misijná komunita Albánsko
Sestry pôsobia v komunitnom centre v meste Fier v rámci zdravotnícko – sociálneho projektu a vo farskom apoštoláte.