Sr. M. Cherubína oslávila 100 rokov a 80. výročie svätých sľubov

Naša sestra M. Cherubína Grochálová si pripomenula vzácne výročia.

Viac info

Jubileá rehoľných sľubov

Dňa 15.8.2023 slávili sestry jubilantky v komunite Báč výročie svätých sľubov:

sr. M. Sabína 25 rokov, sr. M. Daniela a sr. M. Lívia 50 rokov a sr. M. Cherubína 80 rokov.

Sr. M. Alena obnovila svoje zasvätenie spred 25. rokov v komunite Fier v Albánsku.

Viac info

Čo chceš, aby som Ti urobil?

V dňoch 28.-30.7.2023 sa uskutočnila v komunite v Žiline duchovná obnova pre mladé ženy a dievčatá.

Viac info

Každodenná adorácia

V kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze je možnosť tichej adorácie Najsvätejšej sviatosti Po-Pia v čase od 15.00 do 17.45 hod.

Viac info

Relikvie bl. Zdenky Schelingovej v Budapešti

Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 16. júna 2023 prijali sestry Maďarského regiónu, sr. M. Luceta Velebná a sr. M. Angelika Dányi, v kaplnke Milosrdných sestier Svätého kríža v Bratislave relikviu blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej pre nemocnicu svätého Františka v Budapešti.

Viac info

Putovanie sestier po stopách sv. Františka

V dňoch od 15. – 22.7.2023 sa 29 sestier Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského zúčastnilo púte na známe a menej známe františkánske miesta spojené s 800. výročím františkánskych jubileí. Cieľom bolo prehĺbiť duchovný odkaz sv. Františka z Assisi, sv. Kláry a sv. Antona.

Viac info

Františkánske jubileá 2023-2026

Celá františkánska rodina vstúpila do oslavy 800. výročia františkánskych jubileí, v ktorých si pripomína niekoľko dôležitých udalostí z posledných rokov života sv. Františka:

  • r. 2023 – prvé jasličky v Grecciu (1223),
  • r. 2024 – stigmatizácia sv. Františka (1224),
  • r. 2025 – pieseň brata slnka (1225),
  • r. 2026 – tranzitus sv. Františka (1226)

Tieto jubileá sú pre nás príležitosťou pripomenúť si živým a inšpirujúcim spôsobom evanjeliovú charizmu, ktorú Duch Svätý vzbudil v Cirkvi skrze sv. Františka.

Počas roka 2023 bude pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze slúžiť sv. omšu raz mesačne v nedeľu o 17.00 hod. so zameraním na toto jubileum. Záznamy homílií si môžete vypočuť v nasledujúcich podcastoch:

Viac info

Požehnanie sochy sv. Františka

Františkánska rodina vstúpila do osláv významných výročí, ktoré súvisia s dôležitými okamihmi v živote sv. Františka Assiského. Rok 2023 je jubileum schválenia Regule menších bratov a prvých jasličiek v Greccio.

Pri tejto príležitosti, dňa 13.7.2023, Mons. Jozef Šelinga požehnal sochu sv. Františka v areáli kláštora sestier františkánok v Prievoze.

Viac info

Kongregačné stretnutie

V duchu 800 ročných jubileí františkánskej rodiny sa v dňoch 16. – 18. júna 2023 v Bratislave – Prievoz uskutočnilo Kongregačné stretnutie sestier Slovenskej provincie a všetkých regiónov. Pricestovali aj Sestry františkánky Panny Márie Ustavičnej Pomoci z Poľska, s ktorou máme spoločnú zakladateľku Matku Annu Brunner.

Viac info

Požehnanie Kaplnky Božského Srdca Ježišovho a priestorov Domu Matky Anny

Dňa 20. mája 2023 apoštolský nuncius na Slovensku J. Ex. Mons. Nicola Girasoli celebroval svätú omšu spolu s kňazmi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v novozriadenej kaplnke Domu Matky Anny v Bratislave – Prievoze.

Viac info

Svetový deň chorých

V našej nemocnici sv. Františka v Budapešti sestry spolu s pacientami a zamestnancami nemocnice oslávili XXXI. Svetový deň chorých, ktorý si cirkev pripomína vo výročný deň zjavenia Panny Márie v Lurdoch 11. februára. Slávnostnú sv. omšu celebroval apoštolský nuncius Maďarska Jeho Excelencia Arcibiskup Michael W. Banach spolu so svojím tajomníkom dp. Lápossy Péter, nemocničným kaplánom P. Marekom Wojtonis CM a P. Lengyel Donátom OFM.

Viac info
Staršie články