Galéria

Klip

Svedectvá

Sr. Agripína – Emília Žilková

Do Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského som vstúpila 12. júna 1949. Ako kandidátka som chodila do školy, ktorú zriadila naša Kongregácia v Nových Zámkoch. V roku 1950 som získala ošetrovateľský diplom. Počas letných prázdnin som bola na praxi v nemocnici v Prahe, kde tiež pracovali naše sestry. Po návrate do Bratislavy – Prievozu som 12. augusta 1950 mala obliečku. Veľmi som sa z toho tešila, ale moja radosť netrvala dlho.


Pokoj a dobro !

Som vďačná Pánovi, že môžem po 42 rokoch rehoľného života v našej Kongregácii vydať svedectvo, ako Boh koná v našich životoch svoje plány a povoláva, koho On chce. Do Kongregácie som prišla ako 18-ročná cez sr. Kunigundu – sestru mojej krstnej mamy. Aj keď som mala v našej Kongregácii tetu, maminu sestru, nikdy ma nevolala, ale viem, že sa za mňa modlila. Prišla som v roku 1968 – za tzv. „Dubčekovej éry“. Bolo to obdobie …


Sr. Dominika – Helena Kočišková

Pri nástupe komunizmu som bola 5 rokov členkou rehole. Mala som 21 rokov. Žila som v kláštoroch: v Bratislave – Prievoze, v Žiline a v Nových Zámkoch. Tu som navštevovala zdravotnícku školu a potom som pracovala v nemocnici. V komunite bolo 34 sestier, ktoré tiež pracovali v nemocnici. V roku 1950 začalo verejné prenasledovanie. Pozbierali kríže z nemocničných izieb, nahovárali nás do civilu, sľubovali výhodné miesta a vysoký plat. Vyhrážali …


Sr. Jozefa – Agneša  Michalíková

V nových Zámkoch na Komárňanskej ulici sme mali súkromnú zdravotnú školu sv. Františka Assiského s internátom spojenú s kláštorom sv. Kláry. Škola bola dvojročná, absolventky končili ako diplomované sestry. V tejto škole som študovala spolu s našimi sestrami a s civilnými dievčatami. Štúdium som ukončila v roku 1949. V škole učili lekári z vedľajšej nemocnice. Riaditeľkou bola naša sestra, Klarisa Lorencová.  Učili tu aj ďalšie naše sestry.