Obeta, ktorá nás premieňa

Pred začiatkom pôstneho obdobia do kaplnky Nemocnice sv Františka v Budapešti pribudla Krížová cesta, ktorej autorom je maliar Atlasz Gábor. Je dielom štúdia, meditácií, vnímania svetla a tmy v živote a zvlášť v duši človeka…

Na sviatok Svetového dňa chorých v rámci sv. omše krížovú cestu požehnal apoštolský nuncius v Maďarsku Michael August Blume SVD. V homílii pripomenul myšlienku Sv. Otca Františka, aby sme sa vedeli zastaviť a vytvárať osobné vzťahy s druhými, spolucítiť s nimi, aby ich utrpenia sa nám stali vlastnými, pričom im poslúžime.

Po svätej omši sa prítomným zamestnancom a pacientom prihovoril autor diela, Atlasz Gábor. Hovoril o hlbokom šťastí a nesmiernej bolesti, ktorú prežíval pri tvorbe jednotlivých zastavení krížovej cesty často plačúc…, ktorá ho priviedla bližšie k milujúcemu Otcovi a Vykupiteľovi. Dúfa, že aj prostredníctvom vizuálnej modlitby krížovej cesty toto dielo dopomôže k liečeniu pacientov nemocnice.