Socha Ukrižovaného

skláňajúca sa k chorým i okoloidúcim

Dňa 29. augusta 2020, v deň spomienky mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, požehnal apoštolský nuncius Michael A. Blume SVD sochu Ukrižovaného Krista s priľahlým parčíkom v areáli Nemocnice sv. Františka v Budapešti.

Socha je dielom maďarského sochára Parkányi Raab Petra, ktorú odkúpil a nemocnici daroval Major József, aby tak poskytla možnosti modlitby, meditácie, nabratia nových síl, ale aj posilnenie viery a nádeje pre okoloidúcich. Pri tejto príležitosti otec nuncius požehnal aj okná pred rokom posvätenej kaplnky, ktoré symbolicky znázorňujú osem blahoslavenstiev.

Otec nuncius vo svojom príhovore okrem iného pripomenul, že Kristus bude deň čo deň prijímať do nemocnice prichádzajúcich a aj chorých. Od dnešného dňa sa veľa ľudí stretne s Kristom, ktorý vystierajúc ruky ukazuje na nebeského Otca a tou istou otvorenou náručou objíma človeka stojaceho alebo prechádzajúceho sa v záhrade nemocnice.