Pán si k sebe náhle povolal sr. M. Ireneu Hamranovú – našu prvú generálnu predstavenú po totalite

Sr. M. Irenea Elena Hamranová sa narodila 12. 05.1957 v Hurbanove. Do Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského vstúpila 1.9.1972. Doživotné sväté sľuby zložila 15.8.1978 v Žiline. Pôsobila ako zdravotná sestra v ÚSS v Žiline a v Turí.

V CHD Báč okrem starostlivosti o staršie  spolusestry, viedla mladé sestry vo formácii. V rokoch 1989 -1992 pôsobila ako vikárka Slovenskej provincie.

V roku 1992 bola zvolená za generálnu predstavenú Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského a túto službu vykonávala 15 rokov. Po skončení tejto služby pôsobila v Senioráte SJ v Ivanke pri Dunaji a v CHD v Báči.

Po celý svoj život sa úprimne snažila žiť svoje zasvätenie verne, podľa Evanjelia a našich Konštitúcií.

K tomu neúnavne povzbudzovala aj sestry. Pri istej príležitosti povedala: „Čo život prinesie neviem, ale prosím Boha o vernosť a vytrvalosť v povolaní, aby kdekoľvek som a čokoľvek robím, bolo naozaj úprimné a radostné a aby moja služba lásky bola vždy službou Najvyššej Láske“.

Sestry Kongregácie ďakujú Bohu za jej svedectvo lásky, vernosti a obetavej služby. Nech jej Pán udelí večnú radosť v nebeskom príbytku.