Posviacka novej kaplnky v Budapešti

Dňa 10. septembra požehnal pán kardinál Dr. Erdő Péter novú kaplnku Nemocnice sv. Františka v Budapešti.

Je situovaná v novom krídle nemocnice a hlavnou patrónkou kaplnky je Panna Mária – Matka Cirkvi. Bude slúžiť pacientom nemocnice, príbuzným ako aj veriacim z blízkeho okolia.