Misia v Albánsku

Misia sestier v Albánsku sa zrodila v roku 2012 na podnet bývalého apoštolského administrátora južného Albánska Mons. Hila Kabashiho. Sestry pôsobili na biskupskom úrade vo Vlorë do decembra r.2017. Potom sa presťahovali do mesta Fier. V tejto farnosti prevzali kompletnú starostlivosť o dva kostoly: farský Kostol Nepoškvrnenej Panny Márie vo Fieri a nový Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov v neďalekej dedine Jaru. Tento kostol postavili minoriti zo Slovenska (P. Jaroslav Cár, P. Marek Redlich a P. Irenej Mikos – poliak, ktorí tu pôsobili v rokoch 2007 – 2017). Ďalej sestry prevzali katechizáciu detí vo Fieri, Jaru a v spádovej dedine Levan. Organizujú stretnutia s veriacimi, spoločné brigády, púte, navštevujú chudobné rodiny a hľadajú možnosti pomoci pre ne. Spravujú priestory, kde ľudia prinášajú veci, ktoré nepotrebujú: šatstvo, obuv, detské hračky, ale aj potraviny a rozdeľujú ich tým, čo to potrebujú. Sestry sa snažia, nakoľko je to možné, do všetkých aktivít zapájať miestnych veriacich.
Od júna 2018 je správcom farnosti Don Francisco Marco Pasquale – španiel, ktorý zároveň duchovne sprevádza rodiny misionárov z neokatechumenátnej cesty.
Situácia v albánskom zdravotníctve nie je dobrá a keďže všetky 3 misionárky pracovali na Slovensku aj ako zdravotné sestry, miestny biskup si veľmi praje, aby sa vo farských priestoroch vo Fieri otvorila zdravotnícka ambulancia. Postupne na to všetko pripravujú.
Sestry sú rady, že smú znovu prinášať radostnú zvesť do tejto kedysi katolíckej krajiny.