Zakladateľka

Zakladateľka

Plné znenie životopisu

Flash video: o živote a pôsobení zakladateľky