Misijná komunita v Albánsku

Dňa 8. decembra 2017 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie – patrónky farského kostola vo Fier, apoštolský administrátor južného Albánska Mons. Giovanni Peragine pri sv. omši predstavil veriacim komunitu sestier, ktorá týmto dňom začína svoje pôsobenie vo farnosti Fier. Sestry začali svoju misiu v Albánsku v roku 2012 na žiadosť bývalého administrátora Mons. Hila Kabashiho. Pôsobili v kúrii Apoštolskej administratúry vo Vlorë takmer 6 rokov. Popri rôznych službách, ktoré vykonávali v kúrii ako zabezpečovanie chodu domácnosti a starostlivosti o hostí sprevádzali p. biskupa na jeho pastoračných cestách po Albánsku. Študovali albánsky jazyk, oboznamovali sa s miestnou históriou a kultúrou. Popritom sa zdokonaľovali v talianskej konverzácii a vďaka mnohým návštevám si pasívne osvojili aj chorvátštinu. Posledné 2 roky sa pravidelne zúčastňujú aj nedeľných bohoslužieb v kostole Panny Márie Kráľovnej anjelov v Jaru, kde obohacujú liturgiu hrou na organ, spevom a službou v sakristii.
Sestry v novom pôsobisku na žiadosť správcu farnosti P. Leonarda Deja OFM prebrali starosť o farský kostol: sakristia, výzdoba, liturgický spev… V advente pomáhali s prípravou vianočného predstavenia detí, podieľali sa na príprave stretnutí s predstaviteľmi Fieru a veriacich. Pôsobenie v katechéze, ktoré sestry začali už v októbri pravidelne pokračuje. Stretávajú sa s deťmi v Jaru každú sobotu. P. Leonard po katechéze slúži sv. omšu, do ktorej sa deti aktívne zapájajú. Sestry s pátrom už začali navštevovať rodiny veriacich. Keďže Albánsko má za sebou rozsiahle záplavy, otec biskup spolu s P. Leonardom rozhodli, že vo farnosti bude prebiehať pomoc ľuďom postihnutých záplavami. Zostavuje sa komisia, ktorá bude v spolupráci so sestrami rozdávať humanitárnu pomoc.

Oblasť apoštolskej administratúry, v ktorej sestry vykonávajú svoju činnosť, sa rozprestiera na viac ako polovici Albánska. Táto apoštolská administratúra – ako vznikajúca diecéza – bola založená r. 1939, ale počas komunistického režimu zanikla. Túto diaspóru tvoria ortodoxní, moslimovia, katolíci a rôzne náboženské skupiny. V misii pôsobí 11 katolíckych kňazov a 81 rehoľných sestier. Prítomnosť katolíckej Cirkvi, ako misie v tejto oblasti, závisí predovšetkým od Božej pomoci a od pomoci zvonka. Sú tu ťažkosti, ale aj dobré možnosti evanjelizácie tejto krajiny. Toto pôsobisko je široké a bezhraničné.

Prezentácia

Moja misia