Misijná komunita v Albánsku

Do Albánska prišli sestry ešte v roku 2012, keď ich na Balkán pozval apoštolský administrátor južného Albánska. Po takmer šiestich rokoch v pobrežnom meste Vlorë sa presťahovali len pár kilometrov severnejšie, do priemyselného Fieru. Lebo chceli byť bližšie miestnemu obyvateľstvu. Dnes pôsobia v meste štyri slovenské sestry. Na Slovensku pôsobili aj ako zdravotné sestry a dnes každé ráno otvárajú ambulanciu všeobecného lekára alebo vyrážajú za marginalizovanými pacientmi priamo domov. Za ľuďmi na okraji spoločnosti, o ktorých veľké nemocnice často nejavia dostatočný záujem a oni si nemôžu dovoliť zaplatiť. A za ľuďmi, ktorým o ich diagnóze v zdravotníckych zariadeniach takmer nič nepovedia a oni sa nevedia pýtať. A tak radšej doma trpia. Niekedy pritom stačí tak málo. Veď: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt, 25, 40)

Pre deti a ich mamy zo sociálne slabých rodín vytvorili aj komunitné centrum. Priestor, kde sa môžu naučiť nové veci, rozvíjať svoje talenty, zdieľať skúsenosti, ale aj nájsť človeka, s ktorým sa môžu o všetkom porozprávať. Deti chodia na kurzy angličtiny, aby dokázali komunikovať so svetom, keď raz vyrastú. Tínedžerky a mamy sa učia šiť či háčkovať, či zdravšie variť. Aby prostredníctvom vlastnej iniciatívy získali dôveru samé v seba a dokázali sa o seba postarať lepšie. V komunitnom centre či ambulancii však miestni často nájdu oveľa viac. Ľudskosť, prijatie, rešpekt, nádej a veríme, že ľudí, ktorí im podajú pomocnú ruku vo chvíli, keď už nevedia, ako ďalej a ich život je pre nich príliš veľké bremeno. Kiež im tento prístup pomôže objaviť Boha a nájsť v Ňom hodnotu vlastného života.

Sestry dokážu v Albánsku pomáhať vďaka spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorá okrem mnohej inej pomoci, finančnej i nefinančnej, pravidelne vysiela na misiu do Albánska lekára a logistu. Prichádzajú tu často mladí ľudia plní elánu a ochoty pomôcť. Už je to niekoľko rokov odkedy sa spojili sily sestier spolu so silami týchto ľudí, vďaka čomu mohli v albánskom meste Fier vytvoriť a rozbehnúť úspešný zdravotnícko-sociálny projekt. Práve vďaka finančnej, technickej a najmä profesionálnej pomoci, ktorú nám VŠZaSP sv. Alžbety – (vtedy pod vedením pána profesora Krčméryho), teraz pod vedením pána rektora profesora Bencu poskytuje, je naďalej možné prevádzkovať ambulanciu, zastrešovať výjazdy do rodín, organizovať kurzy anglického jazyka pre deti a v neposlednom rade zabezpečovať aj potrebnú sociálnu pomoc pre obyvateľov Fieru a okolia.

Ale veľká vďaka patrí aj Veľvyslanectvu SR v Tirane za finančnú podporu z projektov, bratom minoritom zo Slovenska, ktorý tu pôsobili pred príchodom sestier – za ich začaté dielo a modlitbovú, finančnú, či materiálnu pomoc a tiež za všetku pomoc duchovnú i materiálnu mnohým ďalším štedrým podporovateľom a darcom – jednotlivcom, rodinám i spoločenstvám.

Prezentácia

Moja misia