Slovenská provincia

Na Slovensko prišli prvé sestry Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského v r. 1894, v roku ich založenia. Pracovali v nemocnici v Slovenskom Mederi a postupne aj v iných mestách. V roku 1933 prišli sestry do Bratislavy – Prievozu a v kúpenom kaštieli zriadili rehoľný dom, kde je až doteraz centrum Slovenskej provincie.

História Slovenskej provincie

Na Slovensku pôsobíme v ôsmich komunitách a jedna misijná komunita sestier pôsobí na Ukrajine.

Komunity:
Bratislava – Prievoz, Báč, Ivanka pri Dunaji, Čadca, Lietavská Lúčka, Žilina, Zvolen, Svidník, Veľké Berezné – Ukrajina.

Venujeme sa službe Kristovi v jeho chudobných, chorých a opustených bratoch a sestrách v nemocniciach a v sociálnych zariadeniach. Podľa potreby sa venujeme aj vyučovaniu a výchove mládeže a katechéze.

Spojila nás v jedno Kristova láska
Dôležitým prvkom a východiskom pre našu apoštolskú činnosť je budovanie vzájomnej sesterskej lásky v našich komunitách. Naše spoločenstvo utužujeme a oživujeme v prvom rade spoločnou a osobnou modlitbou, spoločnou prácou, zdravým športom, turistikou, púťou …

Apoštolátom našich starších a chorých sestier je predovšetkým modlitba a trpezlivé prijímanie utrpenia za potreby nášho spoločenstva, Cirkvi a celého sveta.

V službe Kristovi

Kontakt:

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského
Slovenská provincia
Včelárska 8
821 05 Bratislava 2

Tel.: +421 2043630827
e-mail: provincialat@frantiskanky.sk