Maďarský región

Maďarsko je kolískou našej Kongregácie, ktorá sa zrodila v Budapešti. V súčasnosti tvorí región devätnásť sestier s doživotnou profesiou. Počas dejín musel aj Maďarská región – predtým provincia podstúpiť veľa skúšok. Komunistická vláda zrušila rehole. Sestry museli vyzliecť rehoľné rúcho a odísť z kláštorov. Nemohli sa stretávať. Kontakt s predstavenými bol zakázaný a trestný.

Viac ako storočná existencia provincie v ťažkých pomeroch svedčí o Božej vernosti k nám, že On si svojich nikdy neopustí.

Po páde totalitného režimu začali sestry uvažovať, ako pokračovať v spoločnom rehoľnom živote v rehoľných komunitách. Preto sa rozhodli, že si postavia dom na ul. Széher 71. Ich sen sa zrealizoval tak, že členky rádu sa mohli vrátiť ku svojim koreňom do spoločenstva.

Kláštor sa nachádza v Budapešti pri Hárshegy oproti výhľadni na vrchu János nad Hűvösvölgy vedľa Nemocnice sv. Františka, ktorú naše spolusestry dostavali v roku 1936. Sestry žijú v spoločenstve v rehoľnej komunite od roku 1999 v kláštore na ulici Széher 71.

Chcú ako spoločenstvo vydávať svedectvo o tom, že aj osoby v staršom veku sú veľmi potrebné a že majú svoje poslanie. Ich nenahraditeľná služba spočíva v tom, že ony sú strážkyňami charizmy rádu, lebo dlhé roky slúžili trpiacemu Kristovi v chorých v nemocniciach, v súkromných domoch a všade tam, kde ich o pomoc poprosili a kde vycítili, že ich pomoc je potrebná. Svoje spoločenstvo obohacujú svojou tichou prítomnosťou a vernou modlitbou. Je v nich nahromadená neoceniteľná múdrosť, ktorú rady odovzdávajú svojim nasledovníčkam. Ich život otvára zmysel posledných vecí a pomáha si uvedomovať, že sme na pútnickej ceste do Otcovského domu. Ich zasvätený život, ktorý hľadá výlučne iba Ježišovu priazeň, svedčí o tom, že nádej zakladajúca sa na viere prináša ovocie. Láska našich spolusestier už nie je tak vyjadrená vo fyzickej aktivite, ale skôr v jednoduchom prijímaní toho, čo im Boh posiela. Činnosť nahrádza jednoduchú existenciu v Božej prítomnosti, ktorá zvýrazňuje zmysel nášho života v Bohu, ktorý sám stačí, ako to aj náš sv. otec František povedal: „Boh môj a moje všetko!”

Sestry so svojimi silnejúcimi putami, ktoré ich viažu bližšie k večnosti, nás učia, aby sme skoncentrovane napredovali k podstatným veciam a pripravovali sa na „veľké stretnutie so svojím Ženíchom”.

Centrom nášho spoločného života je prítomnosť Pána Ježiša v kaplnke vo Sviatosti Oltárnej. Okolo neho sa zhromažďujeme štyrikrát denne, spoločne chválime, zvelebujeme a odprosujeme za naše hriechy a hriechy celého sveta. Okrem toho prácou a službou v komunite a rôznymi službami pre provinciu oslavujeme Pána a napĺňame rehoľný život podľa našich konštitúcií.

Ježiša Krista, ktorý nás tajomným spôsobom pozval žiť evanjeliovú čistotu, chudobu a poslušnosť, chceme ohlásiť aj iným. Mladé dievčatá, ktoré cítia v sebe volanie zasvätiť svoj život Ježišovi Kristovi podľa vzoru sv. Františka a chceli by robiť skutky milosrdenstva v ošetrovaní chorých v nemocnici sv. Františka, pozývame na zoznámenie s našou komunitou v konkrétnom živote.

Lebo Boh túži po tom, aby sa služba blížnym zviditeľňovala v službe k chorým, v ktorých je prítomný sám Ježiš Kristus, a preto hľadá dievčatá, ktoré by zasvätili svoj život ako členky v Kongregácii Dcér sv. Františka Assiského. Prijmeš Božie pozvanie?

Kontaktuj sestry Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského:

Maďarská provincia
regionálna predstavená
sr. M. Luceta Velebná

Széher út 71
1021 BUDAPEŠŤ
MAĎARSKO

Tel., fax: 00 36-1200-8301
Email: cfsfbudapest@gmail.com

http://www.szentferenckorhaz.hu