Americký región

V roku 1946 prišla skupina 15 sestier do USA na požiadanie kňaza Štefana Kassovica. Sestry žili a pracovali v St. Bede’s Abbey and College (Benediktínske opátstvo a Internátna škola) v Peru – Illinois. Postupne začali pracovať v Steubenville – Ohio, Cleveland – Ohio a taktiež si dopĺňali vzdelanie.

Biskup Joseph Schlarman z diecézy Peoria v roku 1948 schválil Americkú provinciu Kongregácie Dcér svätého Františka Assiského a zabezpečil rehoľný dom pre sestry v Lacone – Illinois.

Skupina prvých sestier v roku 1946
Lacon, Illinois

V septembri 1948 sa sestry presťahovali do Laconu, kde bol zriadený Materský dom a noviciát. Nová budova bola postavená v roku 1968.

Materský dom v Lacone, Illinois

V júni 1964 bol otvorený St. Joseph’s Nursing Home (Dom dôchodcov Svätého Jozefa). Sestry v ňom poskytujú domov starým a chorým klientom a zamestnanie ľuďom z okolia.

St. Joseph’s Nursing Home

Kristus zvoláva vo svojej láske mnohých učeníkov, aby boli jedno (porov. Jn 17,21).

Americký región tvoria sestry viacerých národností, preto denným slávením Eucharistie a modlitbou sa snažia vytvoriť komunitu jednoty.

Staršie sestry svojím príkladom, povzbudením a modlitbou podporujú prácu mladších sestier.
V Domove dôchodcov sú sestry zamestnané na rôznych úsekoch – zdravotníctvo, aktívna činnosť pre klientov, v práčovni, v kancelárii.
Sestry na dôchodku dobrovoľne navštevujú obyvateľov domova a vypomáhajú rôznymi službami.
V Materskom dome a v Domove dôchodcov je zabezpečená starostlivosť o staršie a nevládne sestry.
Cez webovú stránku sestry informujú o Americkej provincii a komunikujú s respondentmi, ktorí často žiadajú o modlitbu na konkrétny úmysel.
Každý štvrtok sa koná celodenná adorácia, kde sú tieto úmysly zahrnuté do spoločnej modlitby.
Sestry apoštolujú cez rôzne akcie – pobožnosť k putovnej soche Panny Márie, slávenie sviatku sv. Jozefa v Domove dôchodcov, živý betlehem cez Vianoce, pohostenie príbuzných a program na sviatok vďakyvzdania, účasť na farských a diecéznych podujatiach, na formačných školeniach, ekumenických akciách…
Udržiavanie a vytváranie kontaktov s dievčatami, ktoré majú záujem o rehoľný život.

Americký región
Komunita v Lacon
507 NORTH PRAIRIE ST., LACON, IL 615 40 U.S.A.
tel.: 001 309 246 6783
fax: 001 309 246 2708
email: dsfcongregation@gmail.com

Komunita v Mountain View
100 W US Hwz 60, Mountain View, MO 65548, U.S.A.
tel.: 001 417 934 6480, 7034
email: sistersmv@centurylink.net