Požehnanie Kaplnky Božského Srdca Ježišovho a priestorov Domu Matky Anny

Dňa 20. mája 2023 apoštolský nuncius na Slovensku J. Ex. Mons. Nicola Girasoli celebroval svätú omšu spolu s kňazmi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v novozriadenej kaplnke Domu Matky Anny v Bratislave – Prievoze.

Viac info

Moja mini misijná skúsenosť v Albánsku

Text a foto:  JUDr. Peter Dráč

Čo vám napadne, keď vyslovím slovo Albánsko? Nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že kriminálnici alebo pašeráci drog. Existuje nejaký dôvod, prečo tam uprostred zimy vycestovať a  skúsiť aspoň trochu ochutnať z atmosféry tejto krajiny.

Viac info

Pán profesor Krčméry, ďakujeme Vám.

Ďakujeme za Vaše pohotové „áno“ pre spoluprácu na našej misii v Albánsku a za každé „ďalšie áno“ počas spolupráce, za rýchle odpovede na všetky naše emaily, za Vašu nedávnu osobnú návštevu u nás s celým vedením Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. (Official), za každého lekára, či logistu vyslaného k nám, za Vaše veľké srdce, pripravené pohotovo poslúžiť všade, kde je to potrebné, za povzbudenia a dobré rady, za osobné nasadenie a radosť zo služby, za verné žitie evanjelia, za Vašu ľudskosť, pokoru…. Nesmierne si to vážime. Budete nám veľmi chýbať.

Viac info

Adventné nedeľné sv. omše s otcom biskupom Mons. Jozefom Haľkom

Počas adventu vás srdečne pozývame na adventné nedeľne sväté omše o 8.00 hod. do kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze, ktoré bude sláviť Mons. Jozef Haľko.

Viac info

Misia Albánsko

V spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sestry v meste Fier pokračujú v prevádzkovaní ambulancie všeobecného lekára.

Viac info

Stretnutie sestier Slovenskej provincie

V dňoch 15. – 16. októbra sa v komunite Báč uskutočnilo spoločné stretnutie sestier Slovenskej provincie, ktorej sa zúčastnilo približne 100 sestier.  

Úvodnú svätú omšu celebroval P. Róbert Žilka OFM cap.  Následne sa účasníčky stretnutia presunuli na miestny cintorín, aby sa tu spoločne pomodlili za naše zosnulé spolusestry.

Viac info

Doživotné sľuby

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2022 zložila sestra Damiána v Slovenskej provincii a sestra Clare v Americkom regióne doživotné sľuby v našej Kongregácii.

Viac info

Jubileá

V spoločenstve sestier si slávnostne obnovilo svoje sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti spred 25. a 50. rokov niekoľko sestier Slovenskej provincie a členka Maďarského regiónu našej Kongregácie.

Viac info

Provinciálna kapitula Slovenskej provincie

V dňoch 3. – 4. júna sa v Prievozskom kaštieli konala riadna provinciálna kapitula Slovenskej provincie.

Sestry kapitulárky sa spoločne zamýšľali nad hlavnou témou: „Sprítomňovanie evanjelia Ježiša Krista v dnešných časoch“ ako nanovo a radostne žiť evanjelium ako základ, z ktorého čerpal sv. František a zakladateľka Matka Anna Brunnerová.

Viac info

Výrobky sestier na pomoc Hospicu

Sestry z Hospicu Božieho milosrdenstva v Timisoare v Rumunsku sa rozhodli pokračovať v tradícii vianočných trhov na jeho podporu.

Viac info

Svätý Otec František na Slovensku

V dňoch 12.-15.9.2021 pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska Svätý Otec František. Príprava návštevy prebiehala v zmysle jej motta – „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“.

Viac info

52. Medzinárodný eucharistický kongres

V dňoch 5.-12. 9.2021 sa v Budapešti uskutočnil 52. Medzinárodný eucharistický kongres. Motto kongresu “ V Tebe sú všetky moje pramene“ pozývalo všetkých účastníkov k prameňom životodarnej vody.

Viac info
Novšie články Staršie články