Adventná víkendovka v Bratislave-Prievoze

Ak túžiš stíšiť svoje srdce a pripraviť sa na narodenie toho, ktorý je Láska, pozývame Ťa na adventnú víkendovku,

Viac info

Posviacka novej kaplnky v Budapešti

Dňa 10. septembra požehnal pán kardinál Dr. Erdő Péter novú kaplnku Nemocnice sv. Františka v Budapešti.

Viac info

Duchovná obnova pre dievčatá

Srdečne Vás pozývame na duchovnú obnovu pre dievčatá s témou „UZDRAVOVANIE VZŤAHOV“, ktorá sa uskutoční 1. – 5. júla 2019 v Čadci.

Viac info

Misia v Albánsku

Misia sestier v Albánsku sa zrodila v roku 2012 na podnet bývalého apoštolského administrátora južného Albánska Mons. Hila Kabashiho. Sestry pôsobili na biskupskom úrade vo Vlorë do decembra r.2017. Potom sa presťahovali do mesta Fier.

Viac info

52. Medzinárodný Eucharistický kongres

Dňa 9. februára sa v katolíckom líceu „Gerhardinum“ v Rumunsku v diecéze Timisoara konalo stretnutie kňazov a rehoľníkov. Stretnutie sa nieslo v znamení nastávajúceho 52. Medzinárodného Eucharistického kongresu,

Viac info

Svetový deň chorých

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10,8)

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý Cirkev slávi 11. februára na sviatok Panny Márie Lurdskej, sestry 8. februára 2019 navštívili Domov dôchodcov EMMAUS v Ciacove (asi 30 km od Temešváru).

Viac info

Posviacka kostola v Satu Nou, Bacau

Katolícka komunita v dedine Satu Nou, okres Bacau v Rumunsku, kde pôsobia aj naše sestry, mala 21.októbra 2018 veľkú slávnosť – posvätenie chrámu sv. Michala archanjela.

Viac info

25. výročie pôsobenia sestier na Ukrajine

Dňa 25. augusta 2018 sa vo Veľkom Bereznom na Ukrajine zišli sestry z Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského, aby oslávili 25. výročie ich pôsobenia v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine.

Viac info

Jubileá sľubov

Svoju vďačnosť Bohu za darované milosti počas 25, 70 a 75 rokov zasväteného života a tiež vďačnosť spolusestrám za povzbudenia, dobrý príklad a láskyplné porozumenie a všetkým tým, ktorí ich akokoľvek na tejto ceste sprevádzali, vyjadrili sestry pri obnove sľubov.

Viac info

Nový biskup pre Temešvársku diecézu v Rumunsku

Dňa 6. augusta 2018 bol pre Rímsko-katolícku diecézu Temešvár v Rumunsku vysvätený nový biskup Mons. Pál József Csaba.

Viac info

Letný tábor 2018

V dňoch 8.-13. júla 2018 sa v kláštore sestier františkánok v Bratislave-Prievoze konal letný tábor pre dievčatá. Zúčastnilo sa ho 43 detí z celého Slovenska.

Viac info

Dar pre službu chorým

24. apríla 2018 v dedinke Satu Nou v Rumunsku prebehla významná udalosť odovzdania a posvätenia osobného automobilu pre účely domáceho ošetrovania chorých.

Viac info
Novšie články Staršie články