Jasličková pobožnosť v Prievoze

Na sviatok Narodenia Pána o 18.00 v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho naše sestry spolu s deťmi z Prievozu a žiakmi Spojenej školy sv. Vincenta de Paul predstavili príbeh narodenia nášho Pána tak ako ho prežil sv. František z Assisi spolu so svojimi bratmi a obyvateľmi Greccia. Na jasličkovej pobožnosti sa už tradične zúčastnili mnohé rodina s malými deťmi.