Relikvie svätých v oltári kaplnky Matky Cirkvi v Budapešti

V predvečer sviatku sv. Františka celebroval v kaplnke Nemocnice sv. Františka v Budapešti slávnostnú sv. omšu pomocný biskup Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy Dr. Fábry Kornél za účasti pacientov a zamestnancov nemocnice.

Pri tejto príležitosti umiestnili do oltára relikviáre s relikviami sv. Františka Assiského, sv. Kláry z Assisi, sv. Lujza de Marillac, blahoslavenej Zdenky Schelingovej a sv. Jána Pavla II.
Táto tradícia siaha do ranokresťanských čias, keď sa nad hrobmi prvých mučeníkov v katakombách slúžila omša. Neskôr sa relikvie začali umiestňovať do oltára, väčšinou v čase posvätenia. Malý kúsok kosti nám môže pomôcť cítiť sa fyzicky bližšie k svätým, aj keď prostredníctvom nej nie sú prítomní, ale pole milosti je väčšie, povedal biskup.

    Boh nás volá po mene a žiada, aby sme, ak sme stvorení na jeho obraz a podobu, mali k sebe rovnakú osobnú lásku. V tom nám môžu pomôcť aj tu prítomní svätí, zdôraznil biskup. Citujúc pápeža Jána Pavla II. povedal, že kresťanský lekár, zdravotná sestra, je tiež „jednou osobou pre druhých“. Náš život nám bol daný, aby sme ho rozdávali.

    Na záver svätej omše arcipastier vyjadril vďačnosť za obetavú prácu zamestnancov nemocnice a vyprosoval im, na príhovor prítomných svätých, silu obracať sa ku všetkým s láskou, v jednote, radosti a pokoji.