Sr. M. Cherubína oslávila 100 rokov a 80. výročie svätých sľubov

Naša sestra M. Cherubína Grochálová si pripomenula vzácne výročia.

V nedeľu 13. augusta s vďačnosťou voči dobrotivému Bohu oslávila 100 rokov života a v utorok 15. augusta 80. výročie zloženia prvých rehoľných sľubov v kruhu rehoľnej rodiny v komunite Báč.