Jubileá rehoľných sľubov

Dňa 15.8.2023 slávili sestry jubilantky v komunite Báč výročie svätých sľubov:

sr. M. Sabína 25 rokov, sr. M. Daniela a sr. M. Lívia 50 rokov a sr. M. Cherubína 80 rokov.

Sr. M. Alena obnovila svoje zasvätenie spred 25. rokov v komunite Fier v Albánsku.