Čo chceš, aby som Ti urobil?

V dňoch 28.-30.7.2023 sa uskutočnila v komunite v Žiline duchovná obnova pre mladé ženy a dievčatá.

Evanjeliová otázka slepého Bartimeja povzbudila každú z účastníčok na prehĺbenie osobného vzťahu s Pánom. Podnety k spoločným aktivitám a osobnej modlitbe ponúkol JCDr. Marek Ondrej z Košickej arcidiecézy.