Kongregačné stretnutie

V duchu 800 ročných jubileí františkánskej rodiny sa v dňoch 16. – 18. júna 2023 v Bratislave – Prievoz uskutočnilo Kongregačné stretnutie sestier Slovenskej provincie a všetkých regiónov. Pricestovali aj Sestry františkánky Panny Márie Ustavičnej Pomoci z Poľska, s ktorou máme spoločnú zakladateľku Matku Annu Brunner.

Stretnutie sa nieslo v duchu františkánskej radosti, jednoduchosti, povzbudenia a vzájomnej služby. Sestry ďakovali Bohu za dar povolania a spoločným obnovením rehoľných sľubov na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa nanovo sa zasvätili láske Jeho Srdca.