Požehnanie Kaplnky Božského Srdca Ježišovho a priestorov Domu Matky Anny

Dňa 20. mája 2023 apoštolský nuncius na Slovensku J. Ex. Mons. Nicola Girasoli celebroval svätú omšu spolu s kňazmi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v novozriadenej kaplnke Domu Matky Anny v Bratislave – Prievoze.

Pri tejto príležitosti požehnal kaplnku a priestory sociálneho zariadenia pre seniorov. Slávnosti sa zúčastnili sestry Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského, zamestnanci Domu Matky Anny a pozvaní hostia.