Svetový deň chorých

V našej nemocnici sv. Františka v Budapešti sestry spolu s pacientami a zamestnancami nemocnice oslávili XXXI. Svetový deň chorých, ktorý si cirkev pripomína vo výročný deň zjavenia Panny Márie v Lurdoch 11. februára. Slávnostnú sv. omšu celebroval apoštolský nuncius Maďarska Jeho Excelencia Arcibiskup Michael W. Banach spolu so svojím tajomníkom dp. Lápossy Péter, nemocničným kaplánom P. Marekom Wojtonis CM a P. Lengyel Donátom OFM.

V homílii Jeho Excelencia pripomenul, že v Svetový deň chorých sa spolu so Svätým Otcom Františkom a celou cirkvou modlíme zvlášť za tých, ktorých ťažia choroby a tých, ktorí sa o nich starajú. Všetci spolu sme si vedomí našej potreby uzdravenia, milosrdného dotyku Boha v našich životoch. Podľa pápeža Františka práve cez skúsenosť a krehkosť choroby sa môžme naučiť spoločne kráčať podľa Božieho štýlu, ktorým je blízkosť, súcit a neha.

Chorým, prítomným na sv. omši, nuncius zdôraznil, že Ježiš je s nimi a miluje ich. On im pomôže znášať choroby a bolesti a dáva im prísľub uzdravenia, ktoré nemusí byť vždy fyzické. Lekárom, sestrám a všetkým zdravotníckym pracovníkom nemocnice poďakoval za ich starostlivosť o chorých. Pripomenul im, že v Ježišovom príklade nezištnej lásky máme vzor ako máme žiť my. Cez jeho kríž a zmŕtvychvstanie nachádzame cestu k spáse. V  pomazaní chorých, keď ho prijímame s vierou a nádejou, máme prísľub Ježišovej uzdravujúcej lásky. Počas sv. omše nuncius udelil chorým aj sviatosť pomazania chorých.