Pán profesor Krčméry, ďakujeme Vám.

Ďakujeme za Vaše pohotové „áno“ pre spoluprácu na našej misii v Albánsku a za každé „ďalšie áno“ počas spolupráce, za rýchle odpovede na všetky naše emaily, za Vašu nedávnu osobnú návštevu u nás s celým vedením Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. (Official), za každého lekára, či logistu vyslaného k nám, za Vaše veľké srdce, pripravené pohotovo poslúžiť všade, kde je to potrebné, za povzbudenia a dobré rady, za osobné nasadenie a radosť zo služby, za verné žitie evanjelia, za Vašu ľudskosť, pokoru…. Nesmierne si to vážime. Budete nám veľmi chýbať.

Pamätáme na Vás v našich modlitbách, nech Vás Boh, ktorému ste tak oddane slúžili príjme do svojho Kráľovstva a nech poteší v žiali celú Vašu rodinu i všetkých spolupracovníkov.