Vianoce so zamestnancami Nemocnice sv. Františka

Dňa 16.12.2022 sa v Nemocnici sv. Františka v Budapešti konalo tradičné vianočné posedenie so  zamestnancami. Začalo sa sv. omšou v kaplnke Panny Márie Matky Cirkvi za bohatej účasti zamestnancov nemocnice, dobrovoľníkov, pacientov i veriacich z okolia.

Sv. omšu celebroval františkán P. Donát Lengyel OFM a koncelebrovali nemocničný kaplán P. Marek Wojtonis CM, dp. Ákos Deák (pacient) a kaplán Géza Kiss z kostola sv. Antona Paduánského. Prvýkrát počas sv. omše zaznelo harmónium, ktoré kaplnke len pred pár týždňami daroval pán Jozef Major.

Sv. omšu spevom doprevádzal zbor z kostola sv. Antona Páduánského pod vedením dobrovoľníčky Hajni Tamási. Po sv. omši zbor všetkých potešil krásnym vianočným koncertom.

Kultúrny program doplnilo vystúpenie sólistiek komorného sláčikového orchestra Concerto Budapest. Zahrali výber z diel svetových i maďarských majstrov. V závere programu zazneli známe vianočné skladby, ku ktorým sa spevom pripojili aj prítomní. Zúčastnení sa potom presunuli do priestorov krásne vyzdobenej novej jedálne, kde bolo pripravené vianočné pohostenie. Zamestnancom sa prihovorila sr. M. Luceta Velebná a riaditeľ nemocnice dr. Toldy-Schedel Emil a rozdali sa im darčeky.