Misia Albánsko

V spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sestry v meste Fier pokračujú v prevádzkovaní ambulancie všeobecného lekára.

Zdravotnícku pomoc poskytujú miestnym obyvateľom i obyvateľom okolitých dedín, či miest. Často prichádzajú ošetrovať chorých priamo do ich domovov. Za tri roky sa tu  vystriedalo viacero lekárov, logistov, či sociálnych pracovníkov zo Slovenska. Sú veľkou pomocou.

Okrem ambulancie konajú kurzy anglického jazyka pre deti. Rodiny sú tam žiaľ veľmi chudobné a mnohé deti nemajú prístup ani k dobrému základnému vzdelaniu. Viacerí rodičia nemajú zamestnanie alebo aspoň jeden z nich a tak nevedia zabezpečiť ani príjem na pokrytie základných životných potrieb. Aj na kurzy prichádzajú deti z Fieru, alebo ich logista privezie z okolitých dedín…ak sa cestou nepokazí auto 😊.

V Albánsku sestry vnímajú veľkú nutnosť edukácie vo viacerých oblastiach: starostlivosť o zdravie, motivácia pracovať, potreba neustáleho vzdelávania, budovanie viery a vzťahu k Bohu. Na toto slúži tzv. „Komunitné centrum“, kde miestni obyvatelia, deti a mládež majú možnosť rozvíjať svoje talenty a odborné činnosti, zúčastňovať sa rôznych prednášok a vzdelávacích kurzov.

Sestry sú vďačné za výbornú spoluprácu so Slovenským veľvyslanectvom v Tirane, prostredníctvom ktorého mohli cez mikrogranty od SlovakAid (SlovakAid – Official Development Assistance of the Slovak Republic) zveľadiť a odbornejšie vybaviť priestory ambulancie i komunitného centra.