Stretnutie sestier Slovenskej provincie

V dňoch 15. – 16. októbra sa v komunite Báč uskutočnilo spoločné stretnutie sestier Slovenskej provincie, ktorej sa zúčastnilo približne 100 sestier.  

Úvodnú svätú omšu celebroval P. Róbert Žilka OFM cap.  Následne sa účasníčky stretnutia presunuli na miestny cintorín, aby sa tu spoločne pomodlili za naše zosnulé spolusestry.

Celé podujatie sa nieslo v duchu radosti zo stretnutia. Provinciálna predstavená sr. M. Christiana Valiašková povzbudila sestry k otvorenosti, ktorá  je predpokladom radosti a hľadania cesty pravdy, lásky a vernosti.

V prednáške pomenovala niektoré aspekty prežívania nášho zasvätenia v súčasnosti, po ktorej nasledovala diskusia.