Provinciálna kapitula Slovenskej provincie

V dňoch 3. – 4. júna sa v Prievozskom kaštieli konala riadna provinciálna kapitula Slovenskej provincie.

Sestry kapitulárky sa spoločne zamýšľali nad hlavnou témou: „Sprítomňovanie evanjelia Ježiša Krista v dnešných časoch“ ako nanovo a radostne žiť evanjelium ako základ, z ktorého čerpal sv. František a zakladateľka Matka Anna Brunnerová.

Dňa 9. septembra 2022 bolo vymenované nové vedenie Slovenskej provincie

Zľava: sr. M. Adela Sabolová, sr. M. Otília Pidíková-provinciálna vikárka, sr. M. Christiana Valiašková-provinciálna predstavená,
sr. M. Natanaela Durčáková, sr. M. Rút Paľová