Doživotné sľuby

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2022 zložila sestra Damiána v Slovenskej provincii a sestra Clare v Americkom regióne doživotné sľuby v našej Kongregácii.

Vyjadrili tým túžbu prežívať svoj život v darovaní sa Bohu v čistote, chudobe a poslušnosti v službe tým, ku ktorým ich služba v Kongregácii privedie. Sprevádzajme ich modlitbou.