52. Medzinárodný eucharistický kongres

V dňoch 5.-12. 9.2021 sa v Budapešti uskutočnil 52. Medzinárodný eucharistický kongres. Motto kongresu “ V Tebe sú všetky moje pramene“ pozývalo všetkých účastníkov k prameňom životodarnej vody.

5.9. 2021 sa sestry Maďarského regiónu zúčastnili otváracieho ceremoniálu Medzinárodného eucharistického kongresu na Námestí hrdinov a počas nasledujúceho týždňa aj na katechézach, svedectvách v hale Hungexpo. Zároveň boli dobrovoľníčkami v službe „ucha“ pre účastníkov kongresu. V piatok sa k nim pripojilo 12 sestier zo Slovenska. Vrcholom celého podujatia bol Eucharistický sprievod ulicami Budapešti. Sestry boli súčasťou niekoľko stotisícového zástupu veriacich, ktorí spoločne uctievali svojho Pána v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

Záverečnú sv. omšu celebroval Svätý Otec František. Povzbudil prítomných, aby prešli od obdivovania Ježiša k jeho nasledovaniu. Vo svojej homílii pripomenul „Kráčať za Ježišom znamená rozhýbať dennodenne naše kroky v ústrety bratovi. K tomu nás pohýňa Eucharistia – cítiť sa byť jedným Telom, rozdávať sa pre iných“.