Kurz Samuel

Tím rehoľníkov a manželské páry pozývajú mladých od 18. do 30. rokov na nový cyklus o rozlišovaní povolania

v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku. Prihlásiť sa môžte do 10.10.2021