Jubileá sľubov

V spoločenstve sestier Slovenskej provincie 14. augusta zložili dve juniorky sväté sľuby na jeden rok a 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie slávnostne obnovili svoju vernosť viaceré sestry po 25., 50. a päť sestier po 70. rokoch.

Aj v komunite Rumunského regiónu jedna zo sestier potvrdila svoje „Áno“ spred 25. rokov.

V Americkom regióne bola komunita tiež svedkom obnovy sľubov juniorky.