52. Medzinárodný Eucharistický kongres

Dňa 9. februára sa v katolíckom líceu „Gerhardinum“ v Rumunsku v diecéze Timisoara konalo stretnutie kňazov a rehoľníkov. Stretnutie sa nieslo v znamení nastávajúceho 52. Medzinárodného Eucharistického kongresu, ktorý sa bude konať v Budapešti v septembri roku 2020. Hosťom stretnutia bol PhDr. Kornel Fábry z Budapešti, ktorý je zodpovedný za prípravu kongresu. Vo svojom príhovore veľmi povzbudivo hovoril o dôležitosti duchovnej prípravy ako aj o celom programe kongresu.

Modlitba:
Nebeský Otče, prameň všetkého života! Zošli nám svojho Ducha Svätého, aby sme spoznali a čím viac milovali Krista prítomného v Oltárnej Sviatosti, ktorý sa za nás obetoval. On je náš Pán a Majster, priateľ a pokrm, lekár a pokoj. Daj nám odvahu, aby sme jeho silu a radosť zaniesli každému človeku! Daj, aby čas prípravy a slávenie Eucharistického kongresu poslúžilo nášmu veriacemu spoločenstvu, mestám a národu, Európe a celému svetu na duchovnú obnovu! Amen.
(iec2020.hu)