Svetový deň chorých

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10,8)

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý Cirkev slávi 11. februára na sviatok Panny Márie Lurdskej, sestry 8. februára 2019 navštívili Domov dôchodcov EMMAUS v Ciacove (asi 30 km od Temešváru).
Na úvod stretnutia so zamestnancami a klientami domova sr. Sávia oboznámila prítomných s tohtoročným posolstvom pápeža Františka pre tento sviatok.
Sr. Clareta pripravila prezentáciu o Kongregácii, jej charizme a službe sestier v hospici v Temešvári. O duchovnom sprevádzaní chorých a zomierajúcich rozprávala sr. Lívia, ktorá spestrila program hrou na gitare a spevom.
Na záver si spoločne za doprovodu riaditeľa miestnej charity vdp. Kobora Gyorga pozreli celý areál domova dôchodcov pozostávajúci z viacerých domov rôzneho sociálneho zamerania.

Z posolstva pápeža Františka:
„Všetkých vás zverujem Márii, Salus informorum (Uzdraveniu chorých). Nech nám pomáha deliť sa o prijaté dary v duchu vzájomného dialógu a prijatia, aby sme žili ako bratia a sestry, pozorní voči potrebám druhých, aby sme vedeli dávať s veľkodušným srdcom a osvojili si radosť z nezištnej služby.“