Misijná komunita v Albánsku

Mons. Hil Kabashi, OFM, ktorý je biskupom a apoštolským administrátorom na juhu Albánska v prístavnom meste Vlore, požiadal listom generálnu predstavenú M. Gerardu Farskú o rehoľné sestry na jeho misiu.

V liste okrem iného píše: „Oblasť v ktorej vykonávam svoju činnosť, sa rozprestiera na viac ako polovici Albánska. Táto apoštolská administratúra – ako vznikajúca diecéza – bola založená r. 1939, ale počas komunistického režimu zanikla. Túto diaspóru tvoria ortodoxní, moslimovia, katolíci a rôzne náboženské skupiny. V misii pôsobí 11 katolíckych kňazov a 81 rehoľných sestier. Prítomnosť katolíckej Cirkvi, ako misie v tejto oblasti, závisí predovšetkým od Božej pomoci a od pomoci zvonka. Sú tu ťažkosti, ale aj dobré možnosti evanjelizácie tejto krajiny. Toto pôsobisko je široké a bezhraničné.“

Pre získanie viac informácií vycestovala koncom januára generálna predstavená M. Gerarda Farská spolu so sr. M. Sáviou Lukáčovou, sr. M. Christianou Valiaškovou a s kustódom P. Tomášom Lesňákom OFMConv do Albánska.

Pri osobnom stretnutí vo Vlore dňa 31.1.2012 mons. Hil Kabashi opäť zdôraznil potrebu evanjelizácie tejto krajiny, ktorá bola 500 rokov okupovaná Turkami a následne desaťročia komunizmom. Jeho skúsenosť: prítomnosť a svedectvo autentického zasväteného života sú dôležitejšie ako vonkajšia aktivita. „Keď chýba osobné i spoločné svedectvo a liturgia, služba nemá efekt.“

Sestry v Albánsku navštívili aj bratov minoritov v meste Fier, sestry satmárky, ktoré pracujú na misii v Bushkashi a sr. Magdalénu, saleziánku, ktorá pôsobí v Albánsku už 21 rokov.

Generálna predstavená M. Gerarda Farská so svojou radou žiadosť o sestry na misiu prijali ako Božiu výzvu. 20.3.2012 znova vycestovala do Albánska a to už s dvoma sestrami, sr. M. Christianou Valiaškovou a sr. Saviou Privarovou, ktoré dočasne prevzali prácu na biskupskom úrade, kým ich nevystriedajú sestry, ktoré sa pripravujú na túto misiu.

Prezentácia

Moja misia