Živé jasličky, Lacon, Illinois, USA

Dňa 10. decembra 2017 sa uskutočnil v St. Joseph’s Home v Lacone 9. ročník živého Betlehema. Naši spolupracovníci, dobrovoľníci a ich deti predviedli narodenie Ježiša Krista a mnoho ďalších scén zobrazujúcich jeho život.

Viac info

Vianoce v Satu Nou, Rumunsko

K vianočnej radosti v Satu Nou okrem príchodu početných rodinných príslušníkov pracujúcich v zahraničí prispeli aj dary od pani K.R. z Nemecka. Táto vyše 70 ročná dobrovoľníčka organizuje zbierky

Viac info

Blahoslavený Stanley Francis Rother

23. septembra 2017 bol blahorečený kňaz, mučeník Stanley Francis Rother.
Sestry Loretta a Clare z Lacon, Illinois a Sestry Rudolfia a Seraphia z Mountain View, Missouri sa zúčastnili blahorečenia v Oklahoma City, Oklahoma.

Viac info

Misijné prázdniny Slovákov v Rumunsku

Slovenskí študenti zo spoločenstva Christoforus pod záštitou košického UPC každoročne prichádzajú na dva týždne do rumunských dediniek ku Slovákom, slúžiť ľuďom a ohlasovať Božie Slovo. Na takúto misiu sa vybrali aj dobrovoľníčky Veronika a Mirka.

Viac info

Duchovná obnova pre dievčatá 2017

Dievčatá mohli v dňoch 17.-21. júla 2017 čerpať z prameňa Božích milostí počas duchovnej obnovy v Bratislave-Prievoze na tému „Bol som hladný“, ktorú viedol otec Marek Ondrej.

Viac info

Letný tábor 2017

V dňoch 9.-14. júla sa v kláštore sestier františkánok v Bratislave-Prievoze konal letný tábor pre dievčatá. Zúčastnilo sa ho 47 detí z celého Slovenska.

Viac info

Adorácie

Komunity Slovenskej provincie sú miestami, kde je možnosť adorácie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia Eucharistického Krista je prameňom duchovnosti každej sestry i celého spoločenstva.

Viac info

Duchovná obnova pre dievčatá 2015

V dňoch 19. – 24.7. 2015 sa v kláštore sestier františkánok v Bratislave – Prievoze konala duchovná obnova pre dievčatá pod vedením vdp. Mareka Ondreja.

Viac info

Svetový deň chorých v Nemocnici sv. Františka

V Nemocnici sv. Františka v Budapešti sme 14. februára 2017 spoločne s pacientami a pracovníkmi nemocnice oslávili Svetový deň chorých.

Viac info

Púť do st. John

Púť do st. John
Vedome si toho, že na ceste zasväteného života, po ktorej kráčame, potrebujeme Božiu milosť, lebo ľudské sily a schopnosti človeka nestačia na to, aby nás priviedli do cieľa, rozhodli sme sa putovať. Našou cieľovou stanicou sa stal The Shrine of Christ’s Passion v meste St. John v americkom štáte Indiana.

Viac info

50 rokov od začiatku činnosti DD Lacon

Sestry Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského si 21. júna 2014 pripomenuli 50 rokov od začiatku činnosti Domova dôchodcov sv. Jozefa v Lacon, Illinois. Slávnostnú sv. omšu o 10,30 hod., celebroval otec biskup Daniel Jenky, CSC.

Viac info

Pastoračná vizitácia

Kardinál Mons. Erdő Péter konal pastoračnú vizitáciu budapeštianskej farnosti Svätej rodiny v časti Zugliget. Z tejto príležitosti dňa 29. novembra 2013 navštívil aj kláštor našich sestier, ktorý sa nachádza na ulici Széher 71.

Viac info
Novšie články Staršie články