Obeta, ktorá nás premieňa

Pred začiatkom pôstneho obdobia do kaplnky Nemocnice sv Františka v Budapešti pribudla Krížová cesta, ktorej autorom je maliar Atlasz Gábor. Je dielom štúdia, meditácií, vnímania svetla a tmy v živote a zvlášť v duši človeka…

Viac info

Misia – Albánsko

spolupráca s VŠZ a SP sv. Alžbety

Aj napriek pandémii sa postupne rozvíja spolupráca sestier z komunity Fier v južnom Albánsku s dobrovoľníkmi z VŠZ a SP sv. Alžbety.

Viac info

Socha Ukrižovaného

skláňajúca sa k chorým i okoloidúcim

Dňa 29. augusta 2020, v deň spomienky mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, požehnal apoštolský nuncius Michael A. Blume SVD sochu Ukrižovaného Krista s priľahlým parčíkom v areáli Nemocnice sv. Františka v Budapešti.

Viac info

Jubileá sľubov

V spoločenstve sestier Slovenskej provincie 14. augusta zložili dve juniorky sväté sľuby na jeden rok a 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie slávnostne obnovili svoju vernosť viaceré sestry po 25., 50. a päť sestier po 70. rokoch.

Viac info

Pán si k sebe náhle povolal sr. M. Ireneu Hamranovú – našu prvú generálnu predstavenú po totalite

Viac info

Adventná víkendovka v Bratislave-Prievoze

Ak túžiš stíšiť svoje srdce a pripraviť sa na narodenie toho, ktorý je Láska, pozývame Ťa na adventnú víkendovku,

Viac info

Posviacka novej kaplnky v Budapešti

Dňa 10. septembra požehnal pán kardinál Dr. Erdő Péter novú kaplnku Nemocnice sv. Františka v Budapešti.

Viac info

Duchovná obnova pre dievčatá

Srdečne Vás pozývame na duchovnú obnovu pre dievčatá s témou „UZDRAVOVANIE VZŤAHOV“, ktorá sa uskutoční 1. – 5. júla 2019 v Čadci.

Viac info

Misia v Albánsku

Misia sestier v Albánsku sa zrodila v roku 2012 na podnet bývalého apoštolského administrátora južného Albánska Mons. Hila Kabashiho. Sestry pôsobili na biskupskom úrade vo Vlorë do decembra r.2017. Potom sa presťahovali do mesta Fier.

Viac info

52. Medzinárodný Eucharistický kongres

Dňa 9. februára sa v katolíckom líceu „Gerhardinum“ v Rumunsku v diecéze Timisoara konalo stretnutie kňazov a rehoľníkov. Stretnutie sa nieslo v znamení nastávajúceho 52. Medzinárodného Eucharistického kongresu,

Viac info

Svetový deň chorých

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10,8)

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý Cirkev slávi 11. februára na sviatok Panny Márie Lurdskej, sestry 8. februára 2019 navštívili Domov dôchodcov EMMAUS v Ciacove (asi 30 km od Temešváru).

Viac info

Posviacka kostola v Satu Nou, Bacau

Katolícka komunita v dedine Satu Nou, okres Bacau v Rumunsku, kde pôsobia aj naše sestry, mala 21.októbra 2018 veľkú slávnosť – posvätenie chrámu sv. Michala archanjela.

Viac info
Staršie články