Posviacka kostola v Satu Nou, Bacau

Katolícka komunita v dedine Satu Nou, okres Bacau v Rumunsku, kde pôsobia aj naše sestry, mala 21.októbra 2018 veľkú slávnosť – posvätenie chrámu sv. Michala archanjela.

Viac info

25. výročie pôsobenia sestier na Ukrajine

Dňa 25. augusta 2018 sa vo Veľkom Bereznom na Ukrajine zišli sestry z Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského, aby oslávili 25. výročie ich pôsobenia v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine.

Viac info

Jubileá sľubov

Svoju vďačnosť Bohu za darované milosti počas 25, 70 a 75 rokov zasväteného života a tiež vďačnosť spolusestrám za povzbudenia, dobrý príklad a láskyplné porozumenie a všetkým tým, ktorí ich akokoľvek na tejto ceste sprevádzali, vyjadrili sestry pri obnove sľubov.

Viac info

Nový biskup pre Temešvársku diecézu v Rumunsku

Dňa 6. augusta 2018 bol pre Rímsko-katolícku diecézu Temešvár v Rumunsku vysvätený nový biskup Mons. Pál József Csaba.

Viac info

Letný tábor 2018

V dňoch 8.-13. júla 2018 sa v kláštore sestier františkánok v Bratislave-Prievoze konal letný tábor pre dievčatá. Zúčastnilo sa ho 43 detí z celého Slovenska.

Viac info

Dar pre službu chorým

24. apríla 2018 v dedinke Satu Nou v Rumunsku prebehla významná udalosť odovzdania a posvätenia osobného automobilu pre účely domáceho ošetrovania chorých.

Viac info

Pozvánka na duchovnú obnovu pre dievčatá

Chceš prežiť čas v tichu, modlitbe, adorácii? Stretnúť sa s Kristom, so sebou, mať iný pohľad na seba, druhých, ťažkosti i radosti? Príď čerpať z prameňa Božích milostí.

Viac info

Letný tábor pre dievčatá 2018

Chceš zažiť pekný prázdninový týždeň v radostnej atmosfére, príjemnom prostredí a spoznať viac svätého Františka z Assisi? Príď na dievčenský tábor do Bratislavy-Prievozu ak máš 10 – 16 rokov.

Viac info

50 rokov od vzniku farnosti v Satu Nou

V nedeľu 8. apríla 2018 v dedine Satu Nou, v ktorej pôsobíme bola oslava päťdesiateho výročia založenia farnosti.

Viac info

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Aj tento rok sestry v Timisoare slávili sviatok Božieho milosrdenstva spoločne vo farskom kostole

Viac info

Nemocnica sv. Františka v Budapešti

V Nemocnici sv. Františka v Budapešti sestry spoločne s pacientami a pracovníkmi nemocnice oslávili Svetový deň chorých svätou omšu.

Viac info

Zdravotnícka misia sestier v Haiti

V dňoch 5. – 11. marca 2018 sa sestra Rudolfia a sestra Seraphia, ktoré pôsobia v nemocnici Mountain View, štát Missouri, USA zúčastnili zdravotníckej misie v Haiti.

Viac info
Staršie články