Dar pre službu chorým

24. apríla 2018 v dedinke Satu Nou v Rumunsku prebehla významná udalosť odovzdania a posvätenia osobného automobilu pre účely domáceho ošetrovania chorých.

Viac info

Pozvánka na duchovnú obnovu pre dievčatá

Chceš prežiť čas v tichu, modlitbe, adorácii? Stretnúť sa s Kristom, so sebou, mať iný pohľad na seba, druhých, ťažkosti i radosti? Príď čerpať z prameňa Božích milostí.

Viac info

Letný tábor pre dievčatá 2018

Chceš zažiť pekný prázdninový týždeň v radostnej atmosfére, príjemnom prostredí a spoznať viac svätého Františka z Assisi? Príď na dievčenský tábor do Bratislavy-Prievozu ak máš 10 – 16 rokov.

Viac info

50 rokov od vzniku farnosti v Satu Nou

V nedeľu 8. apríla 2018 v dedine Satu Nou, v ktorej pôsobíme bola oslava päťdesiateho výročia založenia farnosti.

Viac info

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Aj tento rok sestry v Timisoare slávili sviatok Božieho milosrdenstva spoločne vo farskom kostole

Viac info

Nemocnica sv. Františka v Budapešti

V Nemocnici sv. Františka v Budapešti sestry spoločne s pacientami a pracovníkmi nemocnice oslávili Svetový deň chorých svätou omšu.

Viac info

Zdravotnícka misia sestier v Haiti

V dňoch 5. – 11. marca 2018 sa sestra Rudolfia a sestra Seraphia, ktoré pôsobia v nemocnici Mountain View, štát Missouri, USA zúčastnili zdravotníckej misie v Haiti.

Viac info

Svetový deň chorých v SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku

Direktórium našej Kongregácie v bode 3.2 hovorí: „Keďže našou hlavnou charizmou je ošetrovanie chorých, s náležitou pozornosťou si pripomíname … aj sviatok Panny Márie Lurdskej

Viac info

Svetový deň chorých v Hospici Božieho Milosrdenstva

V Timisoare v Rumunsku sestry 11.2. 2018 slávili celosvetový deň chorých pri lôžkach hospicových pacientov.

Viac info

Misia sestier v Albánsku

Dňa 8. decembra 2017 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patrónky farského kostola vo Fier, apoštolský administrátor južného Albánska Mons. Giovanni Peragine pri sv. omši predstavil veriacim komunitu sestier, ktorá týmto dňom začína svoje pôsobenie vo farnosti Fier.

Viac info

Jasličková pobožnosť v Bratislave-Prievoze

Vianočný čas je asi pre každého človeka tým najkrajším. Vianoce prežívame vo svojich rodinách, v rehoľných komunitách, ale hlavne v spoločenstve veriacich v chráme pri liturgii a pri modlitbe.

Viac info

Nemocnica sv. Františka v Budapešti

V histórii Budapeštianskej nemocnice sv. Františka Assiského sa už po druhý krát uskutočnilo požehnanie a položenie základného kameňa, tentoraz nového krídla nemocnice.

Viac info
Novšie články Staršie články