Svetový deň chorých v Nemocnici sv. Františka

V Nemocnici sv. Františka v Budapešti sme 14. februára 2017 spoločne s pacientami a pracovníkmi nemocnice oslávili Svetový deň chorých.

Viac info

Púť do st. John

Púť do st. John
Vedome si toho, že na ceste zasväteného života, po ktorej kráčame, potrebujeme Božiu milosť, lebo ľudské sily a schopnosti človeka nestačia na to, aby nás priviedli do cieľa, rozhodli sme sa putovať. Našou cieľovou stanicou sa stal The Shrine of Christ’s Passion v meste St. John v americkom štáte Indiana.

Viac info

50 rokov od začiatku činnosti DD Lacon

Sestry Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského si 21. júna 2014 pripomenuli 50 rokov od začiatku činnosti Domova dôchodcov sv. Jozefa v Lacon, Illinois. Slávnostnú sv. omšu o 10,30 hod., celebroval otec biskup Daniel Jenky, CSC.

Viac info

Pastoračná vizitácia

Kardinál Mons. Erdő Péter konal pastoračnú vizitáciu budapeštianskej farnosti Svätej rodiny v časti Zugliget. Z tejto príležitosti dňa 29. novembra 2013 navštívil aj kláštor našich sestier, ktorý sa nachádza na ulici Széher 71.

Viac info

Letný tábor v Prievoze 2016

V dňoch 3.-8.7.2016 sa v kláštore sestier v Bratislave – Prievoze konal letný tábor pre 43 dievčat z celého Slovenska a Ukrajiny.

Viac info
Novšie články