Pozvánka na duchovnú obnovu pre dievčatá

Chceš prežiť čas v tichu, modlitbe, adorácii? Stretnúť sa s Kristom, so sebou, mať iný pohľad na seba, druhých, ťažkosti i radosti? Príď čerpať z prameňa Božích milostí. Pozývam Ťa na duchovnú obnovu do Bratislavy-Prievozu. Duchovná obnova je určená pre dievčatá vo veku 17-30 rokov. Zober si so sebou (okrem osobných vecí) zápisník, pero, spacák , prezuvky a príď.

Kde : kláštor sestier františkánok na Krásnej ul. č. 22 v Bratislave.

Kedy : 16. – 20. júl 2018.

Prihlasovať sa môžeš do konca mája 2018 u sr. Kapistrány: provincialat@frantiskanky.sk

Prosím o vyplnenie nasledovného tlačiva Tebou a ak nemáš ešte 18 rokov, tak Tvojimi rodičmi.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a informovaný súhlas rodiča