50 rokov od vzniku farnosti v Satu Nou

V nedeľu 8. apríla 2018 v dedine Satu Nou, v ktorej pôsobíme bola oslava päťdesiateho výročia založenia farnosti. Spolu s farníkmi sme sa podieľali na programe oslavy a príprave pohostenia početných hostí z okolitých farností. V tejto farnosti žije približne 540 rodín, z ktorých 110 pracuje v zahraničí. Počet veriacich rímskokatolíkov je asi 1600. Nový kostol, ktorého posviacka bude tento rok v októbri sa začal stavať už v roku 1989.