Zdravotnícka misia sestier v Haiti

V dňoch 5. – 11. marca 2018 sa sestra Rudolfia a sestra Seraphia, ktoré pôsobia v nemocnici Mountain View, štát Missouri, USA zúčastnili zdravotníckej misie v Haiti.
Sestry oslovil Dr. Ion Roberts, lekár a člen miestnej Baptistickej Cirkvi, ktorá organizuje dvakrát ročne zdravotnú misiu na ošetrovanie chudobných v Haiti.
Súčasná misijná skupina mala 26 členov – lekári, zdravotníci, farmaceuti a pomocnici. Účastníci misijnej cesty si sami zabezpečovali finančné náklady a potrebný materiál, časť zdravotníckeho materiálu a liekov bola zaslaná vopred, zvyšok niesli členovia v osobnej batožine.
V Haiti zdravotníci spolupracujú s protestantskou misionárkou rodinou Wrays. Ron a Debbie Wrays, pôvodom z Kanady, vybudovali Camp Mahanaim – tábor pre mladých, kde boli účastníci ubytovaní. Wraysovci taktiež pomáhajú ľuďom v slumoch a chudobným v okolí mesta Les Cayes na juhu krajiny.
Haiti nemožno spoznať za týždeň, dá sa však vytvoriť dojem – ten prvý pokazil veľký neporiadok a všade množstvo odpadkov, hlavne v mestách. Prekvapivým kontrastom sú ľudia – čisto, pekne oblečení a upravení, aj deti v slumoch pobehovali v snehobielych tričkách a mašľami vo vlasoch.
Po hlavnej asfaltovej ceste premáva všetko, staršie auta, motocykle, natisnutí ľudia na korbách áut spolu s nákladom, chodci aj zvieratá a všetci hlasno trúbia. Novšie domy sú z betónu, staršie hlinene s veľkými dverami ohradené murovanými plotmi. Elektrinu ma veľmi malo domov, miestami svieti žiarovka, občas petrolejová lampa, väčšinou sú cele dediny ponorene do tmy. Na vidieku sa striedajú ryžové polia s banánovníkmi , palmami a pasúci sa dobytok. Dosť vysoké pohoria v strede krajiny sa zvažujú k morskému pobrežiu.
V nedeľu, druhý deň po príchode, sa konalo zhromaždenie detí v prístrešku, ktorý postavili Wrays misionári v slume Renoult blízko mesta Les Canyes. Deti od dvoch do pätnásť rokov prišlo skoro dve tisíc. Spievali pesničky a pozerali detský program prenášaný na obrazovky z PC. Nakoniec sa pre každé dieťa rozdalo ošatenie, hračky a potraviny.

V pondelok a utorok sa priestor použil na ošetrovanie. Po zaregistrovaní lekári vyšetrovali chorých a odoslali ich buď na ďalšie ošetrenie k zdravotníkom, pripadne kožnú dezinfekciu – svrab je dosť rozšírený, nakoľko v strave nepoužívajú ocot. Veľa deti trpelo anémiou, ľudia potrebovali ATB, lieky na tlmenie bolesti a iné ochorenia. Lieky dostali v provizórnej lekárni, kde ich sr. Seraphia podľa ordinácie pripravovala na vydanie. Súčasťou pomoci bola aj zubná starostlivosť. Miestny lekár Dr. Ernest, ktorému asistovala Sr. Rudolfia, pacientom po injekčnej lokálnej anestézii vytrhával zuby dezinfikovanými nástrojmi, následne dostali lieky od bolesti a ATB. Zdravotnícka starostlivosť v Haiti je spoplatnená, mnoho chudobných nemá finančný príjem, misijná ambulancia je pre nich jedinou pomocou. Za dva dni ju navštívilo vyše 1500 chorých.
V stredu sa ošetrovňa preniesla do malého baptistického kostola La Sa Van v chudobnej štvrti Les Cayes. Aj tu zdravotníci ošetrili za deň vyše 600 ľudí.
Vo štvrtok členovia misie navštívili BASCH nemocnicu v St. Lumiere. Na poschodí bola jedna veľká miestnosť so sesterským stanovišťom v strede, na jednej strane časť pre ženy , na druhej pre mužov. Pacienti boli oddelení závesmi. Dostavajú len zdravotnícke ošetrenie, stravu, hygienu a ostatne potreby zabezpečujú príbuzní. Nemocnica mala pomerne slušné vybavenie, RTG, laboratórium a ambulancie.
V piatok misia pokračovala v horskej oblasti pri meste Chantal, ktorá bola veľmi poškodená posledným hurikánom. Hlavne cesty boli záplavami zničené, dostať sa tam na materiálom naložených autách a pasažiermi sediacimi na korbe bolo veľmi náročné. Obyvatelia využívajú na prepravu osly, pripadne motorky. Ambulancia bola v malom baptistickom kostole. Vedľa bola škola so spadnutou stenou, ale deti sa sústredene učili. Cesta späť po kamenistej ceste plnej jám bola rovnako ťažká.
V sobotu sa ošetrovňa otvorila v Mahanaim Camp.
Počas celého týždňa bolo ošetrených viac ako 3400 chorých, prevažne deti. Mlade matky, v horších sociálnych pomeroch aj 12-13 ročné, sa snažia dobre postarať o svoje deti, ale ich možnosti sú pre chudobu veľmi obmedzené.

Detí je v Haiti veľa. Školské vzdelávanie nie je rovnako zabezpečené. V oblastiach, kde majú podporne programy zo zahraničia každé ráno plno deti vo farebných uniformách kráčalo popri ceste do škôl. Zaujímavé, z akéhokoľvek chudobného domu či chatrče vyšli, boli upravené, čisté a učesané. Celkovo Haitania sú veľmi príjemní a slušní, či už pacienti, prekladatelia pre lekárov z radov študentov alebo náhodne stretnutí ľudia.
Týždeň práce určite nezmení život ľudí v celej krajine, ale aspoň trochu zmiernenia bolesti a biedy každého človeka má nesmierny význam. Pohľad do očí ľudí, čakajúcich s nádejou a radosť z pomoci dá silu pokračovať v konaní dobra a prežiť naplno Kristove slová: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Mt 25;40.