Svetový deň chorých v SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku

Direktórium našej Kongregácie v bode 3.2 hovorí: „Keďže našou hlavnou charizmou je ošetrovanie chorých, s náležitou pozornosťou si pripomíname … aj sviatok Panny Márie Lurdskej (11. 2. – Svetový deň chorých)“. Sr. Adela a sr. Rufina, ktoré vyučujú odborné predmety na SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku do tejto výzvy zapojili vyučujúcich a žiakov školy. Najprv si pozreli film „Kultura života / Otázky bioetiky 6: Legalizace eutanázie“. Príprava na Svetový deň chorých pokračoval výrobou záložiek pre pacientov, ale aj pre tých, ktorí sa o nich starajú. Do výroby sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. V pondelok 12. februára sr. Adela a sr. Rufina spolu so žiakmi III. A triedy rozdávali záložky pacientom a zamestnancom nemocnice na oddeleniach, kde chodia na prax.