Svetový deň chorých v Hospici Božieho Milosrdenstva

V Timisoare v Rumunsku sestry 11.2. 2018 slávili celosvetový deň chorých pri lôžkach hospicových pacientov. Odpoludnie tohoto dňa spríjemnili pre všetkých prítomných v hospici členovia farského speváckeho zboru na čele so správcom farnosti pátrom salvatoriánom Istvánom Barazsuly, ktorý požehnal každého chorého.