Jasličková pobožnosť v Bratislave-Prievoze

Vianočný čas je asi pre každého človeka tým najkrajším. Vianoce prežívame vo svojich rodinách, v rehoľných komunitách, ale hlavne v spoločenstve veriacich v chráme pri liturgii a pri modlitbe. Sestry františkánky v spolupráci s prievozskými rodinami každoročne pripravujú Jasličkovú pobožnosť a piesne, ktoré sú obohatením liturgického slávenia v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave – Prievoze.
Počas Vianoc 2017 sa do Jasličkovej pobožnosti okrem dospelých zapojilo 29 detí a mladých. Cez biblickú postavu Zacheja, prítomní mali možnosť zachytiť moment v duši človeka, ktorý sa stáva dobrým, spravodlivým a žičlivým vďaka stretnutiu sa s Ježišom. Udalosť narodenia Ježiša ďalej predstavili anjeli a pastieri, ktorí sa tiež stretávajú s malým Ježišom a dávajú mu svoje dary.
Vďaka všetkým účinkujúcim, ale aj divákom sa vytvorila pekná rodinná atmosféra, ktorá prispela k plnšiemu a radostnejšiemu prežívaniu Vianočných sviatkov. Zároveň diváci mohli podporiť kolednícku akciu Dobrá novina a v duchu solidarity sa podeliť o hmotné prostriedky s chudobnými krajín tretieho sveta.