Živé jasličky, Lacon, Illinois, USA

Dňa 10. decembra 2017 sa uskutočnil v St. Joseph’s Home v Lacone 9. ročník živého Betlehema. Naši spolupracovníci, dobrovoľníci a ich deti predviedli narodenie Ježiša Krista a mnoho ďalších scén zobrazujúcich jeho život.

Živý Betlehem sa vyznačoval tradičnými postavami z prvých Vianoc, ako sú Mária, Jozef, Ježiško, pastieri, anjeli a mudrci. Ale nechýbal ani sv. František z Assisi. Podujatie zahŕňalo aj jasle a živé zvieratá vrátane osla, oviec a kozičiek. Účelom tohto každoročného podujatia živého Betlehema je nielen zobraziť skutočné Vianoce z Biblie, ale pripomenúť našim obyvateľom, ich rodinám, našim spolupracovníkom a dobrovoľníkom, že „Ježiš je dôvodom týchto sviatkov“, tak ako to v roku 1223 prezentoval sv. František z Assisi.