Vianoce v Satu Nou, Rumunsko

K vianočnej radosti v Satu Nou okrem príchodu početných rodinných príslušníkov pracujúcich v zahraničí prispeli aj dary od pani K.R. z Nemecka. Táto vyše 70 ročná dobrovoľníčka organizuje zbierky potravín, šatstva a iných vecí do domácnosti, ktoré sa aj za pomoci našich sestier dostávajú do tunajších rodín.

Sestry spolu s mladými dobrovoľníkmi pripravili do piatich dedín, v ktorých sestry vykonávajú opatrovateľskú činnosť, 155 balíčkov – vianočných darčekov. Podľa vyjadrenia niektorých takto obdarovaných chorých a starých ľudí, je to jediný darček, ktorý dostali počas roka.