Blahoslavený Stanley Francis Rother

23. septembra 2017 bol blahorečený kňaz, mučeník Stanley Francis Rother.
Sestry Loretta a Clare z Lacon, Illinois a Sestry Rudolfia a Seraphia z Mountain View, Missouri sa zúčastnili blahorečenia v Oklahoma City, Oklahoma. Slávnostnú svätú omšu slúžil kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, s vyše päťdesiatimi biskupmi v Cox Convenion Center za účasti skoro 20-tisíc veriacich. Prítomní boli aj jeho súrodenci, mladší brat Tom a sestra Marita, rehoľníčka.

Blahoslavený Stanly Rother je prvým kňazom a mučeníkom narodeným v USA. Narodil sa 27.3.1935 v Okarche, Oklahoma do rodiny farmára. Po stredoškolských štúdiách cítiac povolanie ku kňazstvu vstúpil do seminára. Napriek veľkej snahe nezvládol štúdium latinčiny a bol zo seminára prepustený. Neúspech nezlomil Stanleyho túžbu po kňazstve, s pomocou biskupa bol prijatý do iného seminára a v roku 1963 vysvätený za kňaza.
V rámci pomoci Oclahomskej diecézy v Guatemale sa medzi prvými kňazmi v roku 1968 dobrovoľne prihlásil do misií v odľahlých horských územiach. Počas pôsobenia medzi Indiánmi sa naučil po španielsky a reč národa Tzutuhil, do ktorej preložil Novy Zákon. Ako syn farmára uplatnil svoje znalosti v rôznych poľnohospodárskych projektoch, založil malú nemocnicu, školu a katolícke rádio. Vždy mal pre všetkých otvorené dvere.
V Guatemale v sedemdesiatych rokoch nastala ťažká politická situácia, mnoho ľudí bolo prenasledovaných a zlikvidovaných. Stanley Rother pomáhal ako mohol, povzbudzoval obete, ukrýval ľudí na fare, pochovával pohodených mŕtvych. V roku 1981 bol upozornený , že je na zozname nepohodlných, preto sa vrátil do USA. Ale čoskoro požiadal biskupa o povolanie vrátiť sa medzi “svojich ľudí, ktorí ho potrebujú, lebo Pastier nemôže utiecť pri prvom náznaku nebezpečenstva”. V apríli na Veľkú Noc bol späť vo farnosti Satiago Atitlan. 28. júla 1981 po polnoci prišli na faru traja ozbrojení muži a po krátkom zápase ho zastrelili dvoma ranami do hlavy. Vrahov nikdy neusvedčili.
Blahoslavený Stanley Francis Rother bol pochovaný v Oklahome, ale jeho srdce a krv zostala v kostole Satiago Atitlan. Keď exhumovali nádobu, jeho krv bola stále čerstvá – po 36 rokoch.