Duchovná obnova pre dievčatá 2017

Dievčatá mohli v dňoch 17.-21. júla 2017 čerpať z prameňa Božích milostí počas duchovnej obnovy v Bratislave-Prievoze na tému „Bol som hladný“, ktorú viedol otec Marek Ondrej.Počas meditácií, ticha, modlitby chvál a adorácií sa ponárali do prítomnosti Božej lásky a otvárali sa Božiemu Milosrdenstvu.

Ako duchovnú obnovu prežívali dievčatá?
„Prežila som zmenu a získala iný pohľad na seba, druhých i Boha.“
„Požehnaný čas pre mňa, plný milosti a stretnutia s Kristom … s Pánom je všetko možné. Odchádzam s odhodlaním kráčať za Kristom a odovzdávať jeho lásku a dobrotu všetkým, ktorí ho hľadajú.“
„Boh prišiel, dotkol sa ma a dal mi nové srdce.“
„Ďakujem za hlboký zážitok Božej moci a uzdravenia.“
„Super prostredie, TOP sú adorácie, človek má čas počúvať, ale aj byť sám v tichu a modlitbe.“