Letný tábor 2017

V dňoch 9.-14. júla sa v kláštore sestier františkánok v Bratislave-Prievoze konal letný tábor pre dievčatá. Zúčastnilo sa ho 47 detí z celého Slovenska. Témou tohtoročného tábora bol „Hymnus na lásku“ podľa listu apoštola sv. Pavla. Ako vzor žitia čností v spomínanom hymne mali pred sebou nebeskú Matku Pannu Máriu. Samozrejme, že si pripomenuli 100. výročie jej zjavení a posolstiev vo Fatime. Z tejto príležitosti sa 13.7. spoločne modlili animovaný ruženec spojený s procesiou v záhrade kláštora.

Tábor bol spestrený rôznymi zábavnými hrami, súťažami i tancami. Nechýbala ani hra na anjelov, či hľadanie pokladu a aj nejaké to prekvapenie. Deti odchádzali povzbudené a spokojné.